kozossegi vagyon

Kiadvány a székelyföldi közbirtokosságok mai helyzetéről

A székelyföldi közbirtokosságok mai működéséről  kínál részletes szakmai  helyzetképet a NAGYKÜKÜLLŐ KÖZBIRTOKOSSÁGI SZÖVETSÉG most megjelent kiadványa ( KÖZÖSSÉGI VAGYON – KÖZÖSSÉGI SZEREP Székelyföldi erdőgazdálkodás – szempontok, tények, lehetőségek) Szerkesztette: Biró A. Zoltán, Tamás László,  Státus Kiadó Csíkszereda, 2021, ISBN: 978-606-661-092-6). A közbirtokosságok mai működését elemző-bemutató,  úttörőnek számító kötet az ebben a témakörben tervezett kiadványsorozat első darabja

Tovább »

Publikációk a vidékkutatás köréből

A Pro Scientia Ruralis új rovata RURAL STUDIES  cím alatt közöl tanulmányokat a székelyföldi térség aktuális társadalmi folyamatairól. Biró A. Zoltán a vidékértelmezés térségi változásairól és a térségi társadalom jellemzőiről (Szeklerland – What Kind of Countryside?), Bodó Julianna a térségi szimbolikus térhasználat témakörőből (National and Local Identity Building in the Public Space), Sárosi-Blága Ágnes egy térségi

Tovább »
pro scientia

Székelyföld – milyen vidék?

A ruralitás, a vidék értelmezése változik, megszűnik a vidék egyértelmű elkülönültsége, a rurális térhasználat differenciálódik, több szereplő működik közre a vidékfogalom újradefiniálásában, és ebben a folyamatban fölértékelődik a diskurzus és a reprezentáció szerepe. Biró A. Zoltán tanulmánya (Szeklerland – What Kind of Countryside? Pro Scientia Ruralis 2019. 3-4. 129-151) azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a székelyföldi térségben hol áll

Tovább »
pro scientia

Fiatal kutatók helyzete – vélemények, javaslatok

A székelyföldi fiatal kutatók helyzetével kapcsolatos, 2021. április 16-án szervezett Szakmai Fórum hozzászólásainak anyaga olvasható a Pro Scientia Ruralis most megjelent számában. A résztvevők véleményeiből, javaslataiból készült összeállítás a továbblépési lehetőségek számbavételével foglalkozik. Az egyetemi kereteken kívül felhalmozódó tudáspotenciál szakmai és társadalmi hasznosulásának kérdésköre nem csupán tudományművelési, tudományos utánpótlási téma, hanem  fontos székelyföldi térségfejlesztési adottság

Tovább »

Új DOMUS kutatási program

A székelyföldi térség rurális iskoláiban nem csupán a tanulók, az iskolai osztályok száma csökken fokozatosan, hanem az iskola, a tanulás, a pedagógus társadalmi súlya is. Hogyan alakul ebben a helyzetben a rurális iskolákban oktató tanítók szerepe? Milyen mintázatok szerint változik személyiségük és munkájuk társadalmi elfogadottságának mértéke?  Amennyiben sor kerül/kerülne ebben a térségben is a rurális iskolák

Tovább »
Roma

Szakmai fórum – Roma téma: a társadalmi integráció feltételeiről

2021. május 6-án került sor Intézetünk fórumsorozatának második rendezvényére, on-line formában (Zoom, Facebook élő közvetítéssel), azzal a célkitűzéssel, hogy a romák társadalmi integrációja témakörben ösztönözze, támogassa a helyzet minél pontosabb körülírását segítő szakmai értelmezést. Mivel a szakmai értelmezés ilyen típusú társadalmi probléma esetén nem csupán a társadalomkutatók ügye, a Fórum szervezésében fontos szerepet kapott olyan

Tovább »

Szakmai fórum – Fiatal kutatók vidéki térségben

2021. április 16-án sikeresen lezajlott Intézetünk fórumsorozatának első eseménye, on-line formában (Zoom, Facebook élő közvetítéssel), amely a székelyföldi térségben (de egyetemi kereteken kívül!) tevékenykedő fiatal/pályakezdő kutatók és PhD hallgatók  által képviselt tudáspotenciál  helyzetével foglalkozott. A résztvevők hozzászólásaiból szakmai anyag publikálását tervezzük a Pro Scientia Ruralis társadalomtudományi folyóirat soron következő lapszámába. A Fórum Vitaindító és Bevezető anyaga csatoltan

Tovább »

Szakmai fórum – roma téma a székelyföldi térségben

„Roma téma: a társadalmi integráció feltételeiről” címmel kerül sor az Intézetünk által indított Fórumsorozat 2. rendezvényére on-line formában 2021. május 6-án (csütörtök) 15 órai kezdettel.  A FÓRUM célja, hogy ösztönözze, támogassa a helyzet minél pontosabb körülírását segítő szakmai értelmezést. A szakmai értelmezés ilyen típusú társadalmi probléma esetén nem csupán a társadalomkutatók ügye. Mindazok számára fontos

Tovább »