A Magyar Tudomány Ünnepe Csíkszeredában

Intézetünk kezdeményezésére indult 2008-ban az a  társadalomtudományi konferencia sorozat, amely minden évben, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódva a székelyföldi térségben kutató, illetve térségi társadalmi témákkal foglalkozó kutatók szakmai munkájának bemutatására kínál keretet.  Ebben az évben november 27-kerül sor „Jövőformáló Tudomány” címmel a 32 előadást magába foglaló rendezvényre, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar Társadalomtudományi Tanszéke szervezésében. Az esemény PROGRAMJA  a

Tovább »

Az “új gazdaság” a székelyföldi térségben

Intézetünk ebben az évben is szervezeti-szakmai keretet nyújtott egy csoportos DOMUS kutatási program számára. Az esetelemzésekre, interjúkra és kérdőíves vizsgálatra alapozó, nemrég zárult program az “új gazdaság” témaköréhez kapcsolódva a vállalkozói mentalitás és gyakorlat, illetve ezzel kapcsolatos társadalmi reprezentáció változásának vizsgálatára irányult.  Kutatási programunk azon a megfigyelésen alapult, hogy a székelyföldi térségben egyre több olyan vállalkozás indult és indul,

Tovább »

Konferenciakiadvány térségi kutatásokról

Intézetünk munkatársai és az Intézet munkájához szakmai együttműködés formájában kapcsolódó PhD hallgatók 7 tanulmánnyal szerepelnek a Sapientia EMTE csíkszeredai Társadalomtudományi Tanszéke által  „Térség és tudomány” címmel megjelentetett kötetben (T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, EME, Kolozsvár, pp.250).  A Bodó Julianna szerkesztésében megjelent kiadvány 20 tanulmányt közöl a 2018-ban, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat részeként szervezett csíkszeredai konferencia előadásai

Tovább »
Acta Universitas

Publikáció az agrárinnovációs folyamatokról

A székelyföldi agrárinnovációs folyamatok elemzésével foglalkozó kutatássorozat eredményeiből publikált  közös tanulmányt Biró A. Zoltán és  Sáros-Blága Ágnes az Acta Universitatis Sapientiae  Social Analyses legújabb számában. (Embeddedness or Marginalization? Aspects for Analysing the Local Embeddedness of Innovative Agricultural Enterprises in Szeklerland. Acta Universitatis Sapientiae, Social Analyses, 22.10.77−93.). A tanulmány az innovatív agrárvállalkozások társadalmi beágyazódásának módozatait vizsgálja. A térségi agrárinnováció témakörével –

Tovább »

On-line konferencia július 15-én

 A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán, a Társadalomtudományi Tanszék szervezésében kerül sor 2020. július 15-én, 14 órai kezdettel  a „VÁLTOZÓ VIDÉK, VÁLTOZÓ TÁRSADALOM?”  címmel meghirdetett on-line konferenciára. A két párhuzamos szekcióban szervezett PROGRAM előadásai a vidéki térség aktuális társadalmi jelenségeivel  foglalkoznak  (digitalizáció és oktatás, turizmus, erdőgazdálkodás, agrárinnováció, rurális oktatás, pedagógusi szerepkörök változása), több előadás a kialakult járványhelyzet szemszögéből tárgyalja a vidéki térség

Tovább »

Rurális iskolák – válaszút előtt?

Szélesebb körben egyre több olyan szakmai megközelítéssel találkozhatunk, amelyek a rurális iskolák oktatási-társadalmi szerepének újrapozícionálására irányulnak, hangsúlyozva, hogy egy ilyen fordulat nem csupán kényszerűség, hanem – a vidéki térségek és települések fölértékelődési folyamatához kapcsolódva – helyi fejlesztési modell, versenyképességi tényező is lehet.  Van-e esély ilyen újragondolásra a székelyföldi térségben? Melyek lehetnek a hasznos kiindulópontok? Milyen

Tovább »

Térségi agrárinnováció – új kutatási modul

A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány (PAHRU) megbízása alapján a térségi agrárinnovációt támogató szaktanácsadási gyakorlat képezi kutatássorozatunk újabb modulját.  A Program keretében tapasztalatokról, igényekről, szakpolitkai megfontolásokról készül  interjúsorozat térségi gazdálkodók, szaktanácsadók, oktatók, szakértők körében. A tanulmányok a PAHRU kiadványsorozata  8. köteteként jelennek meg az év második felében. A programsorozat kiadványai  a PAHRU honlapján a KIADVÁNYAINK menüpont alatt érhetők el.

Tovább »

Kutatási program: Erdővagyon, erdőkultúra

Intézetünk a Nagyküküllő Közbirtokossági Szövetséggel együttműködésben indított  komplex helyzetfeltáró programot (interjúsorozat készítése, tematikus részelemzések végzése, tematizációs munka, szakmai kiadvány összeállítása) a székelyföldi  erdővagyon, erdőgazdálkodás, erdőkultúra elemzése és szakmai-közéleti tematizációja témakörben. A Program szakmai anyagaiból kiadvány készül. A Program TÁJÉKOZTATÓ anyaga itt olvasható.

Tovább »