Szakmai fórum – roma téma a székelyföldi térségben

„Roma téma: a társadalmi integráció feltételeiről” címmel kerül sor az Intézetünk által indított Fórumsorozat 2. rendezvényére on-line formában 2021. május 6-án (csütörtök) 15 órai kezdettel.  A FÓRUM célja, hogy ösztönözze, támogassa a helyzet minél pontosabb körülírását segítő szakmai értelmezést. A szakmai értelmezés ilyen típusú társadalmi probléma esetén nem csupán a társadalomkutatók ügye. Mindazok számára fontos

Tovább »

D. Lőricz József ( 1956–2021)

Váratlanul távozott el körünkből jó barátunk, D. Lőrincz József, aki sok éven át volt szellemi társunk a  nyolcvanas években. Sokat köszönhettünk legendás szakmai olvasottságának, tudományos szigorúságának, elemző és kritikus gondolkodásmódjának. Neki köszönhetjük a KAM angol nyelvű kötetét is (Szeklerland in Transition) a kilencvenes évekből, és még annyi minden egyebet a közös munkálkodásból, amit ma már nehéz

Tovább »

On-line fórumsorozat

Intézetünk fórumsorozatot indít ( on-line formában) a székelyföldi térség aktuális társadalmi folyamatainak elemzése/értelmezése témakörében. A sorozat első Fóruma  (2021. április 16, péntek, 18-20 óra) a székelyföldi térségben (de egyetemi kereteken kívül!) tevékenykedő fiatal/pályakezdő kutatók és PhD hallgatók  által képviselt tudáspotenciál  helyzetével foglalkozik.  Az ebben a témakörben folytatott kutatási program  eredményei azt jelzik, hogy ennek a csoportnak

Tovább »

Új kiadvány a térségi agrárinnovációs folyamatról

„Szaktanácsadás – Agrárium – Innováció. Tudástranszfer, tudáskontextus a székelyföldi térségben” címmel jelent meg  a Pro Agricultura Hargiate Universitas Alapítvány megbízása alapján készített újabb kutatásunk anyaga. A kiadványsorozat nyolcadik kötetének  tanulmányai  a térségi agrárium megújítását célzó  tudástranszfer  folyamatokat, a tudástermelés térségi módozatait,  a szaktanácsadási gyakorlat alakulását elemzik.  Az elmúlt évek során megerősödő térségi agrárinnovációs folyamat fokozatosan növeli az agrárjellegű szakmai-technológiai ismeretek iránti térségi igényt.

Tovább »

Fiatal kutatók vidéki térségben

Folyamatosan növekszik a székelyföldi térségben azoknak a fiatal szakembereknek a száma, akik nemrég fejezték be a PhD programot vagy  most végzik, és nem egyetemi, nem kutatóintézeti  keretben dolgoznak. Miképpen fog alakulni az általuk képviselt tudományművelési kompetenciacsomag sorsa? Térségfejlesztési potenciált képvisel-e  ez a kompetenciacsomag? Amennyiben igen, hogyan tud beágyazódni a térségi társadalomba? Hogyan működik a térségi fogadóközeg? Ismételni fogja-e

Tovább »

Társadalomtudományi PhD program, székelyföldi érdeklődők számára

Debreceni Egyetem  Szociológiai és Társadalompolitikai  Doktori Programjába kedvező feltételek mellett jelentkezhetnek olyan érdeklődők, akik a székelyföldi térségben dolgoznak, és fejlesztéspolitikai, társadalomtudományi szakmai tudásukat kívánják gyarapítani.  A képzés ideje alatt a hallgatók a székelyföldi térségben maradhatnak, a tanórák egy része itt kerül megszervezésre, a képzési időszakban (off-line képzés esetén) átlagban  havonta egy alkalommal kell egy-egy napra

Tovább »

Roma helyzetkép – a társadalomkutató szemszögéből

Bodó Juliannával készített interjút közöl a Hargita Népe a csíksomlyói tűzeset kapcsán előtérbe került témákról. Az interjú felhívja a figyelmet azokra a szempontokra is, amelyeket – a térségben folytatott kutatások tapasztalatai alapján – a kialakult helyzet rendezésében, a közép és hosszútávú megoldásokra irányuló programokban célszerű kiindulópontként kezelni.Az INTERJÚ azt hangsúlyozza, hogy a gyors és rövid

Tovább »

III. Ilyés Zoltán Emlékkonferencia

On-line formában került megszervezésre ebben az évben a  III. Ilyés Zoltán Emlékkonferencia (Változás és változtatás. Kihívások és válaszok interdiszciplináris megközelítésben, Miskolc, 2020. november 20.) A rendezvényen intézetünk négy munkatársa (Bodó Julianna, Biró A. Zoltán, Sárosi-Blága Ágnes, Szász Mária-Magdolna) térségi kutatási eredményeket bemutató előadásokkal vett részt. A szervezők önnálló kiadványban tervezik megjelentetni a konferencia előadásait.

Tovább »