Fiatal kutatók vidéki térségben

Folyamatosan növekszik a székelyföldi térségben azoknak a fiatal szakembereknek a száma, akik nemrég fejezték be a PhD programot vagy  most végzik, és nem egyetemi, nem kutatóintézeti  keretben dolgoznak. Miképpen fog alakulni az általuk képviselt tudományművelési kompetenciacsomag sorsa? Térségfejlesztési potenciált képvisel-e  ez a kompetenciacsomag? Amennyiben igen, hogyan tud beágyazódni a térségi társadalomba? Hogyan működik a térségi fogadóközeg? Ismételni fogja-e

Tovább »

Társadalomtudományi PhD program, székelyföldi érdeklődők számára

Debreceni Egyetem  Szociológiai és Társadalompolitikai  Doktori Programjába kedvező feltételek mellett jelentkezhetnek olyan érdeklődők, akik a székelyföldi térségben dolgoznak, és fejlesztéspolitikai, társadalomtudományi szakmai tudásukat kívánják gyarapítani.  A képzés ideje alatt a hallgatók a székelyföldi térségben maradhatnak, a tanórák egy része itt kerül megszervezésre, a képzési időszakban (off-line képzés esetén) átlagban  havonta egy alkalommal kell egy-egy napra

Tovább »

Roma helyzetkép – a társadalomkutató szemszögéből

Bodó Juliannával készített interjút közöl a Hargita Népe a csíksomlyói tűzeset kapcsán előtérbe került témákról. Az interjú felhívja a figyelmet azokra a szempontokra is, amelyeket – a térségben folytatott kutatások tapasztalatai alapján – a kialakult helyzet rendezésében, a közép és hosszútávú megoldásokra irányuló programokban célszerű kiindulópontként kezelni.Az INTERJÚ azt hangsúlyozza, hogy a gyors és rövid

Tovább »

III. Ilyés Zoltán Emlékkonferencia

On-line formában került megszervezésre ebben az évben a  III. Ilyés Zoltán Emlékkonferencia (Változás és változtatás. Kihívások és válaszok interdiszciplináris megközelítésben, Miskolc, 2020. november 20.) A rendezvényen intézetünk négy munkatársa (Bodó Julianna, Biró A. Zoltán, Sárosi-Blága Ágnes, Szász Mária-Magdolna) térségi kutatási eredményeket bemutató előadásokkal vett részt. A szervezők önnálló kiadványban tervezik megjelentetni a konferencia előadásait.

Tovább »

Publikáció a térségi társadalom és az iskolai oktatás viszonyáról

G. Fekete Éva vidékkutatónak állít emléket  a Tér és Társadalom folyóirat legújabb, 2020. 4-es tematikus száma. A vidékkutatás és a vidékfejlesztés aktuális kérdéseit elemző lapszámban Biró A. Zoltán és Bodó Julianna publikál közös tanulmányt:  Iskolai oktatás egy vidéki társadalom szemszögéből, Tér és Társadalom, 34(4), o. 143-157. doi: 10.17649/TET.34.4.3307. A tanulmány a KAM –Regionális és Antropológiai Kutatások Központja

Tovább »

A Magyar Tudomány Ünnepe Csíkszeredában

Intézetünk kezdeményezésére indult 2008-ban az a  társadalomtudományi konferencia sorozat, amely minden évben, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódva a székelyföldi térségben kutató, illetve térségi társadalmi témákkal foglalkozó kutatók szakmai munkájának bemutatására kínál keretet.  Ebben az évben november 27-kerül sor „Jövőformáló Tudomány” címmel a 32 előadást magába foglaló rendezvényre, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar Társadalomtudományi Tanszéke szervezésében. Az esemény PROGRAMJA  a

Tovább »

Az “új gazdaság” a székelyföldi térségben

Intézetünk ebben az évben is szervezeti-szakmai keretet nyújtott egy csoportos DOMUS kutatási program számára. Az esetelemzésekre, interjúkra és kérdőíves vizsgálatra alapozó, nemrég zárult program az “új gazdaság” témaköréhez kapcsolódva a vállalkozói mentalitás és gyakorlat, illetve ezzel kapcsolatos társadalmi reprezentáció változásának vizsgálatára irányult.  Kutatási programunk azon a megfigyelésen alapult, hogy a székelyföldi térségben egyre több olyan vállalkozás indult és indul,

Tovább »

Konferenciakiadvány térségi kutatásokról

Intézetünk munkatársai és az Intézet munkájához szakmai együttműködés formájában kapcsolódó PhD hallgatók 7 tanulmánnyal szerepelnek a Sapientia EMTE csíkszeredai Társadalomtudományi Tanszéke által  „Térség és tudomány” címmel megjelentetett kötetben (T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, EME, Kolozsvár, pp.250).  A Bodó Julianna szerkesztésében megjelent kiadvány 20 tanulmányt közöl a 2018-ban, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat részeként szervezett csíkszeredai konferencia előadásai

Tovább »