KAM

1989 ELŐTTI KIADVÁNYOK

Biró Zoltán: Beszéd és környezet. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984. (teljes szöveg)
http://adatbank.ro/cedula.php?kod=1778

Biró Zoltán – Gagyi József – Péntek János (szerk.): Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1987.(teljes szöveg)
http://adatbank.ro/html/cim_pdf1792.pdf

Rostás Zoltán (szerk.): Hát ide figyelj, édes fiam. Esszék az ifjúságkutatás köréből. Albatrosz Könyvkiadó, Bukarest, 1989. (teljes szöveg)
http://adatbank.ro/cedula.php?kod=1780