Térségi agrárinnováció – új kutatási modul

A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány (PAHRU) megbízása alapján a térségi agrárinnovációt támogató szaktanácsadási gyakorlat képezi kutatássorozatunk újabb modulját.  A Program keretében tapasztalatokról, igényekről, szakpolitkai megfontolásokról készül  interjúsorozat térségi gazdálkodók, szaktanácsadók, oktatók, szakértők körében. A tanulmányok a PAHRU kiadványsorozata  8. köteteként jelennek meg az év második felében. A programsorozat kiadványai  a PAHRU honlapján a KIADVÁNYAINK menüpont alatt érhetők el.

Tovább »

Kutatási program: Erdővagyon, erdőkultúra

Intézetünk a Nagyküküllő Közbirtokossági Szövetséggel együttműködésben indított  komplex helyzetfeltáró programot (interjúsorozat készítése, tematikus részelemzések végzése, tematizációs munka, szakmai kiadvány összeállítása) a székelyföldi  erdővagyon, erdőgazdálkodás, erdőkultúra elemzése és szakmai-közéleti tematizációja témakörben. A Program szakmai anyagaiból kiadvány készül. A Program TÁJÉKOZTATÓ anyaga itt olvasható.

Tovább »

Kisvárosi elitek – helyi fejlesztés, jövőkép

A székelyföldi térség kisvárosainak (hatalom nélküli városok) elemzése témakörében indított Intézetünk interdiszciplináris megközelítésre alapozó, a vidékkutatás tárgykörébe illeszkedő programot. A kutatás a helyi elitszerepek vizsgálata révén tárja fel a kisvárosi társadalom és a térségi szerep összetevőit, változási/változtatási lehetőségeit. A Program TÁJÉKOZTATÓ anyaga itt olvasható.

Tovább »

Napirenden a lokális identitás

„A lokális identitás erőssége, működképessége szerinti differenciálódás napjainkban az egyik legfontosabb székelyföldi társadalmi tagolódási folyamat. Az egyes települések egymástól eltérő utakon járnak. Vannak nagyon zárt, csak önmagukra figyelő modellek, vannak rugalmasabb változatok. Vannak erős, stabil identitásszerkezetek és vannak már csak néhány alkotóelemet tartalmazó konstrukciók…” A Biró A. Zoltánnal készített INTERJÚBAN az ebben a témakörben zajló

Tovább »

Interjúsorozat az intézeti kutatásokról

Folytatódik a Hargita Népében indított interjúsorozat, amely az Intézet kutatási témáit ismerteti. A sorozat 9. darabja a középfokú szakképzés helyzetével kapcsolatos elemzések eredményeit foglalja össze. Az interjú szövege ITT olvasható.

Tovább »

Konferencia és Szakmai fórum

Fiatal és pályakezdő kutatók számára kínál szakmai prezentációs lehetőséget a Csíkszeredában 2020.március 17-én „Doktori képzés, társadalomkutatás a székelyföldi térségben II.” témakörben szervezett Konferencia. Helyszíne a Sapientia Egyetem Csíkszeredai Kara. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik a térségi társadalom kutatásával foglalkoznak. Jelentkezni előadáscímmel és a tervezett előadás rövid kivonatával lehet. A bemutatók időkerete 15 perc. A

Tovább »

Óvodapedagógusok kisebbségi környezetben

Miként ítélik meg saját szakmai, társadalmi szerepüket az óvodapedagógusok? Különböznek-e ezek a megítélések az oktatás más szintjein dolgozó pedagógusok megítéléseitől? Az óvodai nevelés fokozatos fölértékelődése az óvoda és a számára releváns (lokális vagy ennél sokkal tágabb léptékű) társadalmi környezet kapcsolatának egész sor kérdését hozza előtérbe. Kisebbségi közegben működő intézmények esetében az is elemzésre vár, hogy

Tovább »

Doktori program székelyföldi érdeklődők számára!

Doktori képzésre kínál lehetőséget a Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Programja olyan érdeklődők számára, akik a székelyföldi térségben dolgoznak, és fejlesztéspolitikai, társadalomtudományi szakmai tudásukat kívánják gyarapítani. A képzés ideje alatt a hallgatók a székelyföldi térségben maradhatnak, a tanórák egy része itt kerül megszervezésre, a képzési időszakban havonta egy alkalommal kell egy-egy napra Debrecenbe utazniuk.

Tovább »