KAM

ÉLETUTAK – SZÉKELYFÖLDI KORTÁRS GYŰJTEMÉNY

Intézetünk 2022 őszétől hosszútávú adattárépítési és kutatási programot indított ÉLETUTAK – SZÉKELYFÖLDI KORTÁRS GYŰJTEMÉNY néven, amely  egyedi székelyföldi közösségi érték létrehozását célozza. Programunk célja az, hogy feltárja, megőrizze, szélesebb körben is ismertté tegye azoknak a személyeknek a munkáját és szakmai tapasztalatait, akik hivatalok, intézmények, gazdasági vállalatok, közösségi programok és szervezetek felelős vezetőiként/munkatársaiként az 1970-es, 1980-as évektől napjainkig terjedő időszakban a székelyföldi térség társadalmát a szó szoros értelmében véve működtették. A PROGRAM keretében életút (életpálya) interjúsorozatot készítünk (2-4 órás videó és hangfelvételek formájában) a székelyföldi tömbmagyar térség elitszereplőivel, akik a romániai 1989-es rendszerváltás előtti időszaktól kezdődően térségi, tájegységi vagy település léptékben vezetői/közösségi szerepük volt. Ezeknek a személyeknek a munkája kivételes fontosságú székelyföldi társadalmi érték. Az adatgyűjtő munka az interjúfelvételek készítése mellett kiterjed az adott időszakra vonatkozó kiadványok, szakmai anyagok, egyéb dokumentumok gyűjtésére és archiválására is.
A szakmai munka  megalapozását és egy éves működését térségi civil szervezetek és magánszemélyek adománya tette lehetővé. A támogatók a Program alapító tulajdonosai:
Biró Albin
Burus-Siklódi Botond
Gyerkó László
Simény Venczel
Sógor Csaba
Vígh Ádám Károly
Csíkjenőfalvi Közbirtokosság
Fejlesztési Intézet
Keresztény Segítség Alapítvány
Korondi Közbirtokosság
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Rotary Club, Csíkszereda
A Program első évének szakmai eredményeit összefoglaló kiadvány 2024 elején jelenik meg.