KAM

Iskola, tanulás a székelyföldi térségben

Intézetünk 1989 utáni munkásságában a térségi oktatás témaköre több alkalommal is teret kapott. A téma kutatását részben az éppen elérhető pályázati források mértéke és tematikája határozta meg, kisebb részben eseti felkérések, illetve az Intézet saját kutatási prioritásai. Ennek eredménye az, hogy a kutatási témák, az adatfelvételek mérete változó, mint ahogy az alkalmazott módszerek is többfélék.  Az eddigi kutatási eredményeket, tereptapasztalatokat és műhelymunkákat összefoglaló helyzetelemzésünk az elvégzett szakmai munka bemutatását és a kapcsolódó térségi társadalmi folyamatok értelmezését egyaránt céljának tekinti. A helyzetelemzés tanulmányozását a hivatkozott kutatási programok és publikációk linkjei segítik.
A szakmai összefoglaló szerkezete.

1.Bevezető
2. Az iskolahálózat működési jellemzői, narratívák
3. Társadalomtörténeti előzmények
4. Az Intézet kutatási tevékenységének áttekintése
5. Összefoglaló, kutatási és tematizációs lehetőségek, fejlesztéspolitikai vonatkozások

HELYZETELEMZÉS(PDF)