HELYZET KÖNYVEK

Bodó Julianna: „Így kollektivizáltak minket…” Kulturális antropológiai elemzés két székelyföldi településről. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004. Tartalom

Bodó Julianna (szerk.): Helykeresők? Roma lakosság a Székelyföldön.  Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002 (teljes szöveg)
http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=26

Bodó Julianna (szerk.): Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000. Tartalom

Biró A. Zoltán (szerk.): Stratégiák vagy kényszerpályák? Tanulmányok a romániai magyar társadalomról. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998 (teljes szöveg)

http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=318

Bodó Julianna (szerk.): Fényes tegnapunk. Tanulmányok a szocializmus korszakáról. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998 (teljes szöveg)

http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=470

Biró Zoltán: Hétköznapi humorvilág. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda,1997. Tartalom

Gagyi József: Jelek égen és földön. Hiedelem és helyi társadalom a Székelyföldön. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998 (teljes szöveg)

http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=27

Bodó Julianna, Oláh Sándor (szerk.): Így élünk – Elszegényedési folyamatok a Székelyföldön. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1997 (teljes szöveg)

http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=317

Bodó Julianna, Oláh Sándor (szerk.): Elmentünk? Székelyföldi életutak. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996. Tartalom

Gagyi József (szerk.): Egy más mellett élés. A magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996 (teljes szöveg)

http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=477

Bodó Julianna (szerk.): Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996. Tartalom

Túros Endre (szerk.): Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda,1995 (teljes szöveg)

http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=476