KAM

TARTALOM

Előszó

HELYZETEK ÉS VÁLTOZÁSOK

Biró A. Zoltán – Bodó Julianna
Öndefiníciós kísérletek helyi környezetben (11-31. oldal)

Biró A. Zoltán – Oláh Sándor
Helykeresők. Roma népesség székelyföldi településeken (32-56. oldal)

Oláh Sándor
Cigány – magyar kapcsolatok (a többségi magyarság cigány-képének vizsgálata egy székely faluban (57-66. oldal)

Biró A. Zoltán – Jakab Judit – Krézsek Erika
Az 1989 utáni székelyföldi romakutatások áttekintése (67-88. oldal)

Jakab Judit
Módszertan és elköteleződés: pedagógusok a roma oktatásról (89-103. oldal)

Krézsek Erika
A csíkmindszenti   “magyarcigányok” etnikai és vallási identitásának összefüggései, az identitásépítési gyakorlatot befolyásoló tényezők (104-118. oldal)

Krézsek Erika
Neoprotestáns vallási mozgalmak és a cigány vallásosság kutatása során felmerülő kérdések (119-125. oldal)

Biró A. Zoltán – Sárosi-Blága Ágnes
Scriptek szerepe a rurális elitek roma népességhez való viszonyulásában (126-140. oldal)

Roma helyzetkép a térségben

LOKÁLIS TEREPEK

Lokális terepek (Bodó Julianna)

Lázár Hajnal
A gyergyószentmiklósi roma iskola

Debreczi Beáta
A zabolai modern cigányok életmódja a rendszerváltás után

Csomortáni Erika
A csíkmindszenti cigányok etnikai identitásépítési gyakorlata

Kovács Ottilia-Enikő
A kézdimárkosfalvi romák munkamigrációja a rendszerváltás után Budapestre

Varga Erzsébet
A torjai sátoros és modern cigányok közti életmódbeli különbségek

Szőcs Júlia
A csíkmadarasi sátoros cigányok mai helyzetének elemzése

A kötet szerzői