KAM

Pedagógustársadalom: a pályaválasztástól a társadalmi megbecsülésig

A kutatómunka egyik legfontosabb, de minden bizonnyal legtöbb következtetéshez vezető eredménye az a megfigyelés, hogy a felvett kérdésekre kapott válaszok a három nagy régióban (Partium, Közép-Erdély, Székelyföld) nagymértékben hasonlóak. Hangsúlyozzuk, hogy ez a kutatás nem az oktatói-nevelői munka gyakorlatára irányult, hanem a viszonyulások, attitűdök, álláspontok feltérképezésére. Arra törekedtünk, hogy  a kisebbségi oktatási rendszerben dolgozók pedagógusi habitusáról alkossunk képet, beleértve  az oktató-nevelői és a társadalmi szerepeket egyaránt. A térségek szerinti adatsorokban mutatkozó strukturális megfelelések (sok esetben egybeesések) arra engednek következtetni, hogy a romániai magyar pedagógustársadalom a vártnál (a feltételezettnél) jóval nagyobb mértékben egységes. Kutatási eredményeink alapján úgy véljük, hogy ez a habituális egybeesés/azonosság az oktatási rendszer nagyon jelentős endogén értéke, amely az országos rendszeren belüli “saját mozgástér” keretei közt elvben rendszerszintű vagy kisebb léptékű szakmai tervezésekre és cselekvési programokra ad lehetőséget.
A csatolt tanulmányrészleta pályaválasztással, az anyanyelv és a nemzeti kultúra szerepével, a túlterheltséggel, az iskola társadalmi szerepével,  az oktatói-nevelői munka feltételrendszerével és a társadalmi megítéléssel kapcsolatos  pedagógusi visoznyulásokról nyújt információkat.