KAM

ANTROPOLÓGIAI MŰHELY (2), 1993/2

TARTALOM

Munkacsoport: A műholdas tévéadás – egy régió szemszögéből
Biró A. Zoltán: Centralizált hatalmi beszédmód (Kiindulópontok a szocialista médiaszerkezetek pragmatikai szintjeinek elemzéséhez)
Bodó Julianna – Biró A. Zoltán: Szimbolikus térfoglalási eljárások
Biró A. Zoltán – Oláh Sándor: Emlékmű – jelkép – identitás (Esettanulmány egy emlékmű újjáépítéséről)
Túros Endre: Református templom egy katolikus magyar faluban (Templomépítés mint szimbolikus térfoglalás)