KAM

Új kiadvány: Munkamigráció a székelyföldi térségben

A munkamigráció egyike a székelyföldi térség legfontosabb társadalmi folyamatainak, ez a térség több mint száz éve a munkaerő mobilitás kibocsátó közege. A munkamigráció az 1989-es romániai rendszerváltást követően fölerősödött, módozatait, célpontjait, funkcióit illetően sokarcú, dinamikus folyamattá vált. Az elmúlt három évtized során készített elemzéseinkből készült válogatás a Bodó Julianna szerkesztésében most megjelent új kiadványunkban (Migráció és életforma a székelyföldi térségben. Átmenetek sorozat. Státus Kiadó, Csíkszereda) amely a DOMUS Program támogatásával jelent meg. A külföldi munkavállalás – bár majdnem minden családot érintett valamilyen formában és a megélhetés biztosításában a szerepe  igen nagy – mind a mai napig nem vált közéleti témává, de nem foglalkoztatja ez a jelenség a fejlesztéspolitikai szakértőket sem annak ellenére, hogy minden jel szerint a térségi modernizációs, innovációs szerepe is nagyon jelentős. A kötet tanulmányai települések, helyzetek, trendek elemzése révén hívják fel a figyelmet ennek a folyamatnak a nagyon mély társadalmi beágyazottságára és többféle társadalmi szerepére.