KAM

Tanulmány a térségi erdőgazdálkodás témakörében

„Erdészpálya, erdő és erdőgazdálkodás – székelyföldi erdészek attitűdjének vizsgálata” címmel közöl tanulmányt  Sárosi-Blága Ágnes a  Pro Scientia Ruralis újabb lapszámában.  Ez az ELEMZÉS az első adatközlés a térségi erdészek és közbirtokossági vezetők körében készített kérdőíves adatfelvétel eredményei alapján.
A szerző azt vizsgálja, hogy a székelyföldi erdészek hogyan viszonyulnak az erdészpályához, az erdőgazdálkodáshoz, és általános értelemben az erdőhöz, valamint azt, hogy ezekben a viszonyulásmódokban milyen generációs különbségek és hasonlóságok vannak.
A Nagyküküllő Közbirtokossági Szövetség és a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja együttműködése keretében készült kutatás eredményei rövidesen önálló kötet formájában is elérhetőek lesznek.