KAM

Új kiadvány: Adatalapú agrárgazdaság vidéki térségben

Új témakör elemzésével foglalkozik a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány és intézetünk kutatássorozatának 9. kiadványa (Adat – Digitalizáció – Innováció. Az adatalapú agrárgazdaság esélyei vidéki térségben. Szerk. Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2022). A digitalizáció és az adatszerűség összekapcsolódása – a természeti tényezők és  a szakmai tudás mellett – az agrárinnováicós folyamatok  meghatározó tényezőjévé vált/válik.  Mit kezdenek, kezdhetnek ezzel az eséllyel és egyben kihívással az élelmiszer előállításban érdekelt vidéki térségek? Hogyan és milyen mértékig egyeztethető össze az adattermelés és adatkezelés magas fokon formalizált gyakorlata azzal a vidéki szemlélettel és gyakorlattal, amely  Lévi-Strauss „bricolage” fogalmának szellemében (az összerakásban azzal érni be ami kéznél van) a személyességre, az informalitásra,  a kreativitásra, a kézművességre  szeretne vagy csak arra tud alapozni? A székelyföldi agrárinnovációs folyamatok  újabb szegmensét elemző  kiadvány ennek a témakörnek a térségi társadalmi környezetét  vázolja fel.