KAM

Szimbolikus térhasználat a Székelyföldön

A „Szimbolikus térhasználat. Székelyföldi változatok” címmel megjelent tanulmánygyűjtemény (Szerkesztette Bodó Julianna, Státus Kiadó, Csíkszereda, pp. 377) három évtized intézeti kutatómunkájába kínál betekintést. A 18 tanulmányt tartalmazó kötet (TARTALOM) anyagai  átfogó képet  kínálnak a székelyföldi szimbolikus térhasználat összetett, sokszereplős és változó folyamatáról. Miközben a térség a globális folyamatokhoz is kapcsolódik, ezzel párhuzamosan fölerősödik a nemzethez, a helyi és a regionális terekhez való tartozás kifejezésének igénye is. A „Kié ez a hely?” kérdésre adott szimbolikus válaszadás igénye  nagy számban hívta életre a székelyföldi térségben azokat az eseményeket, amelyek igyekeztek felvonultatni az etnikai, regionális és lokális jelképtár minél több elemét. Ebben az összképben megmutatkozik a térségi társadalom működésének mentalitásbeli és attitűdbeli dinamikája, egy változó időszak szélesebb perspektívába helyezhető működési mechanizmusa is.