KAM

Kiadvány a székelyföldi közbirtokosságok mai helyzetéről

A székelyföldi közbirtokosságok mai működéséről  kínál részletes szakmai  helyzetképet a NAGYKÜKÜLLŐ KÖZBIRTOKOSSÁGI SZÖVETSÉG most megjelent kiadványa ( KÖZÖSSÉGI VAGYON – KÖZÖSSÉGI SZEREP Székelyföldi erdőgazdálkodás – szempontok, tények, lehetőségek) Szerkesztette: Biró A. Zoltán, Tamás László,  Státus Kiadó Csíkszereda, 2021, ISBN: 978-606-661-092-6). A közbirtokosságok mai működését elemző-bemutató,  úttörőnek számító kötet az ebben a témakörben tervezett kiadványsorozat első darabja (TARTALOM).
A kiadvány alapjául szolgáló kutatási programot a Nagyküküllő Közbirtokossági Szövetség megbízása alapján a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja végezte.  A téma fontosságát, aktualitását a kötet bevezető szövege is hangsúlyozza: „Az erdő jóval több mint gazdasági érték, és ez a kijelentés a székelyföldi erdővagyonra vonatkoztatva többszörösen igaz, hiszen ez az erdővagyon hagyományosan meghatározó szerepet játszott a térségi háztartások életmódjában, a helyi közösségek szerveződésében, működésében és fejlődésében. Ezek a hagyományos és összetett társadalmi funkciók ma is aktuálisak, mi több, további fontos szerepkörökkel egészülnek ki.  Az erdővagyon térségi szerepe nem egyszerűsödik, hanem egyre gazdagabbá, komplexebbé válik.”