Publikációk a vidékkutatás köréből

A Pro Scientia Ruralis új rovata RURAL STUDIES  cím alatt közöl tanulmányokat a székelyföldi térség aktuális társadalmi folyamatairól. Biró A. Zoltán a vidékértelmezés térségi változásairól és a térségi társadalom jellemzőiről (Szeklerland – What Kind of Countryside?), Bodó Julianna a térségi szimbolikus térhasználat témakörőből (National and Local Identity Building in the Public Space), Sárosi-Blága Ágnes egy térségi informális/közösségi rövid ellátási lánc  kialakulásáról és működéséről  (New Communities and Community Representations in Rural Areas) közöl tanulmányt. A tanulmányok  a Rural Studies Cluster (https://ruralstudiescluster.wordpress.com/) keretében  készülnek.