KAM

Székelyföld – milyen vidék?

A ruralitás, a vidék értelmezése változik, megszűnik a vidék egyértelmű elkülönültsége, a rurális térhasználat differenciálódik, több szereplő működik közre a vidékfogalom újradefiniálásában, és ebben a folyamatban fölértékelődik a diskurzus és a reprezentáció szerepe. Biró A. Zoltán tanulmánya (Szeklerland – What Kind of Countryside? Pro Scientia Ruralis 2019. 3-4. 129-151) azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a székelyföldi térségben hol áll ez a folyamat, kik a vidékkonstrukció meghatározó szereplői, melyek a fontos diskurzusok és reprezentációk, és hogyan áll össze ez a vidékfogalom, mint társadalmi termék. A térségben kimutathatók  az új vidékfejlesztési paradigmára jellemző külső hatások, a változásban külső és belső aktorok is érdekeltek, a  top-down típusú fejlesztések és a bottom-up jellegű kezdeményezések párhuzamosan vannak jelen. A vidékdefiníciós folyamatban résztvevő szereplők száma nagy, a szerepek kevésbé  körvonalazottak és folyamatos helykereséssel jellemezhetőek. Milyen vidékértelmezés konstituálódik a térségi és a térségen kívüli szereplők tevékenysége révén?  A szakmai elemzés egyfelől reflexív jellegű, megragadni igyekszik a többi szereplő konstituáló tevékenységét, másfelől ő maga is építője a társadalmi konstrukciónak