Az “új gazdaság” a székelyföldi térségben

Intézetünk ebben az évben is szervezeti-szakmai keretet nyújtott egy csoportos DOMUS kutatási program számára. Az esetelemzésekre, interjúkra és kérdőíves vizsgálatra alapozó, nemrég zárult program az “új gazdaság” témaköréhez kapcsolódva a vállalkozói mentalitás és gyakorlat, illetve ezzel kapcsolatos társadalmi reprezentáció változásának vizsgálatára irányult.  Kutatási programunk azon a megfigyelésen alapult, hogy a székelyföldi térségben egyre több olyan vállalkozás indult és indul, amelyek szerveződése, működési módja és társadalmi megjelenítése többféle vonatkozásban is eltér attól a vállalkozói gyakorlattól, amely ezt a térséget a romániai rendszerváltás óta eltelt három évtizedben jellemezte. (Vállalkozások reprezentációjának változása vidéki térségben. Biró A. Zoltán (témavezető), Sárosi-Blága Ágnes, Székely Kinga Katalin, Szász Mária Magdolna, Nagy-Menyhárt Szidónia, Kovács Ottília-Enikő.

A csatolt anyagokban a kutatást bemutató tanulmány TARTALOMJEGYZÉKE és az ÖSSZEGZÉS olvasható.