KAM

Konferenciakiadvány térségi kutatásokról

Intézetünk munkatársai és az Intézet munkájához szakmai együttműködés formájában kapcsolódó PhD hallgatók 7 tanulmánnyal szerepelnek a Sapientia EMTE csíkszeredai Társadalomtudományi Tanszéke által  „Térség és tudomány” címmel megjelentetett kötetben (T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, EME, Kolozsvár, pp.250).  A Bodó Julianna szerkesztésében megjelent kiadvány 20 tanulmányt közöl a 2018-ban, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat részeként szervezett csíkszeredai konferencia előadásai alapján. (TARTALOM)
„A globalizációs hatások és a lokális, kistérségi helyi folyamatok  egyre gyarapodó találkozási felületein olyan változások jelentkeznek, amelyek  elemzésre váró szakmai feladatok sorát kínálják  a társadalomkutatók számára. De kihívásként jelentkezik az is, hogy a térség igen szerény mértékben kínál intézményi kereteket és anyagi forrásokat azok számára, akik a térség aktuális társadalmi folyamatainak elemzésével foglalkoznak” – hangsúlyozza a kötet előszava.
„A társadalomkutatással foglalkozók  nagyobb része (…) úgynevezett egyéni műhelyekben, más jellegű szakmai/intézményi feladatok ellátása mellett vagy PhD képzési programok keretében igyekszik igényes szakmai munkát végezni.” Az új kiadvány tematikai sokfélesége (az iskolaválasztás, a családi szocializáció, a térségi digitális tudás állapota, az agrárinnováció, a térbeli identitásszerkezetek alakulása, a roma oktatás helyzete, a munkamigráció és más témák) arra utal, hogy a társadalommal foglalkozó elemzések száma a tudományművelés térségi intézményi kereteinek mai helyzete mellett is folyamatosan gyarapszik.