KAM

Szeklerland in transition – digitálisan

Intézetünk 90-es években készült tanulmányainak egy része angol nyelven is megjelent Szeklerland in transition. Essays in cultural anthropology címmel (eds. Z. A. Biró, J. D. Lőrincz, Pro-Print in association whit the WAC-Center for Regional and Anthropological Research, 1999. ISBN 973-9311-52-0 pp. 291. Intézetünk adósságot törleszt azzal, hogy a ma már csak kuriózumként fellelhető kiadvány teljes anyagát digitálisan is hozzáférhetővé teszi.
https://kamintezet.ro/szeklerlandintransition/