KAM

Szaktudás – vidéki térség

A székelyföldi térségben egyre növekszik azok száma, akik doktori képzésben vesznek részt vagy nemrég fejeztek be ilyen képzést, és egyetemeken, kutatóhelyeken kívül próbálják szakirányú tudásukat, illetve a PhD képzés során szerzett szakmai kompetenciáikat hasznosítani. Milyen tudáspotenciált képvisel együttesen ez az egyre növekvő számú szakmai csoport? Milyen térségi beágyazódási mintái vannak ennek az egyre növekvő kompetencia csomagnak? A DOMUS Program támogatásával zajló leíró-megközelítő jellegű elemzésünk célja az volt, hogy ösztönözzük az erre a térségi fejlesztéspolitikai témára való ráfigyelést mindazon térségi és térségen kívüli szereplők körében, akik közre tudnak működni a tudás- és kompetenciatöbblet térségi beágyazódási folyamatainak kialakításában, támogatásában.

A csatolt tanulmány az elemzési összefoglaló rövidített változata.