KAM

Vezetők a romániai magyar iskolákban

Az iskolákat jelenleg és egykor vezető igazgatók, aligazgatók magatartása több szempontból eltérő lehet a vezető funkcióval nem rendelkező pedagóguskollégáikhoz képest. Funkciójukból adódóan a tanítással és pedagógusszereppel kapcsolatos feladatok és kihívások mellett az intézmény működési és fenntartási ügyei is foglalkoztatják őket. Továbbá a saját szakterületük feladatai mellett a vezető funkció megköveteli a minden szakterületre kiterjedő, holisztikus látásmódot. Ebben a megközelítésben nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az iskola szerepváltozásai következtében az iskoláknak ma már az oktatási piacon is helyt kell állniuk, ezen a téren is a felelősség elsősorban az intézményvezetőké. Az erdélyi magyar pedagógustársadalom vezetői körében a legfontosabb kérdés az, hogy milyen problémákba ütköznek a mindennapi munkavégzés során, milyen megoldási stratégiákat dolgoznak ki azok kezelésére, illetve milyen prioritások mentén működtetik az intézményeket abban a mozgástérben, amit egyrészt a vezetői szerep, másrészt pedig az iskola 21. századi  szerepváltozásai hoznak létre.
A romániai magyar pedagógustársadalom kutatása keretében külön kérdőívben kérdeztük meg az erdélyi iskolákat jelenleg és egykor vezetőit.
Öt tényező kapcsán mutatjuk be az adatfelvétel eredményeit:

  1. A vezetők milyennek értékelik a különféle aktorok szerepét az iskola működésében?
  2. Vezetők viszonyulása az oktatási rendszerhez
  3. Pedagógusok sajátosságainak hatása az iskola működésére
  4. Iskolai és iskolán kívüli programok/rendezvények

A kisebbségi helyzetből adódó hátrányok megítélése
Az elemzés eredményei a csatolt Tanulmányban olvashatók