KAM

Vélemények a pedagógusképzésről

Az egyetemi szintű tanár és tanítóképzésről a megkérdezettek véleménye az esetek többségében negatív tartalmú. A válaszolók kevesebb mint egyötöde ért egyet részben vagy teljes mértékben azzal a kijelentéssel, hogy a felsőfokú pedagógusképzés a jelenlegi formájában megfelelő. Negatív véleménye pedig a válaszolók felének van. Bár sokan megfogalmazzák azt a megengedő jellegű vélekedést, hogy a felsőfokú pedagógusképzés minősége szakonként változó, 55,9 százalék többnyire vagy teljes mértékben egyetért azzal a kijelentéssel, hogy a jelenlegi képzési gyakorlat nem készít fel kellőképpen az iskolai munkára. A válaszolók háromnegyede jelzi azt, hogy a felsőfokú képzésben több pedagógiai módszertani képzésre volna szükség.
csatolt taulmányrészletben képzési szintek, a pedagóguspályán való tartózkodás időtartama, településtípus és nem szerinti bontásban mutatjuk be a pedagógusok értékeléseinek mintázatait.