KAM

Bodó Julianna (szerk.): Székelyföldi mozaik. Térségi szociológiai tanulmányok. TÉRSÉG Könyvek. KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004. ISBN 973-8468-18-3 pp. 263

                                     Tartalom

Az olvasóhoz
Bálint Blanka – Bálint D. Gyöngyvér – Biró A. Zoltán – Koszta Csaba János
      Munkaerőpiac  és munkavállalók Hargita megyében
Bálint Blanka – Bálint D. Gyöngyvér – Biró A. Zoltán
      Térségi gazdaságfejlesztés: a LAM alapítvány képzési és hitelnyújtási programjának elemzése
Bálint D. Gyöngyvér
      Migrációs folyamatok és aspirációk a székelyföldi fiatalok körében
Bálint Blanka – Biró A. Zoltán
      Helyzetkép Mezőmadarasról
Bálint Blanka
      Humán erőforrás potenciál a Csíki-medence népességcsökkenéssel jellemezhető településein
Bálint Blanka
      Néhány demográfiai tény Hargita megyében
Bálint D. Gyöngyvér 
      Életminőség kutatás Hargita megyében
Koszta Csaba János
      Kistérségi szerveződési folyamat Hargita megyében (1998-2002)