Pedagógustársadalom: tevékenységformák megítélése

A kutatás során megfogalmazott kérdésekre kapott válaszok nagymértékben hasonlóak a három nagy régióban (Partium, Közép-Erdély, Székelyföld). Ez a hasonlóság arra utal, hogy a romániai magyar pedagógustársadalom rendszerszinten – a viszonyulások, attitűdök, álláspontok síkján – nagymértékben homogén. Ezt az egybeesést pozitív adottságként is lehet értékelni, hiszen egyfelől ennek a fontos kisebbségi elitcsoportnak a koherenciájára utal, másfelől pedig teret ad átfogóbb (regionális vagy akár rendszerszintű) kezdeményezéseknek.   
A csatolt tanulmányrészlet négy tevékenységi területhez kapcsolódóan nyújt információkat a pedagógusok viszonyulásairól:

  • Tanórán kívüli foglalkozások
  • Tanulás, önképzés
  • Marketing, médiatematizáció megítélése
  • IKT eszközök és tartalmak az iskolában