KAM

Pedagógus kompetenciák

Kisebbségi közegben a szakmai kompetenciák saját megítélésének kérdésköre két szempontból is fontos lehet.. A kisebbségi társadalomhoz tartozó pedagógus gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy munkaköre betöltése során olyan egyéni (az esetek többségében önkéntes) plusz feladatokat vállal (vállalhat), amelyek kötelezően nem részei a munkakörének. Adott esetben az ilyen plusz feladat akár el is térhet a szakmai képesítésétől. Az a tény, hogy milyen mértékben érzi/tudja magát kompetensnek egyik vagy másik feladat elvégzésére, nagymértékben befolyásolhatja azt, hogy vállal-e vagy nem vállal ilyen pluszfeladatokat. Ugyanakkor a szakpolitikusok a kompetencia értékelések ismeretében célirányos fejlesztő programokat szervezhetnek, erősítve olyan kompetenciákat, amelyek megszerzését az országos rendszer nem támogatja.
A csatolt tanulmányrészlet  a mindennapi oktatómunka mellett a speciális foglalkozásokra, az iskolán kívüli tevékenységre, a tudományos munkavégzésre, illetve a vezetői alkalmasságra vonatkozó  önértékelésről kínál tájékoztatást.