Társadalomtudományi PhD program, székelyföldi érdeklődők számára

Debreceni Egyetem  Szociológiai és Társadalompolitikai  Doktori Programjába kedvező feltételek mellett jelentkezhetnek olyan érdeklődők, akik a székelyföldi térségben dolgoznak, és fejlesztéspolitikai, társadalomtudományi szakmai tudásukat kívánják gyarapítani.  A képzés ideje alatt a hallgatók a székelyföldi térségben maradhatnak, a tanórák egy része itt kerül megszervezésre, a képzési időszakban (off-line képzés esetén) átlagban  havonta egy alkalommal kell egy-egy napra

Tovább »

Roma helyzetkép – a társadalomkutató szemszögéből

Bodó Juliannával készített interjút közöl a Hargita Népe a csíksomlyói tűzeset kapcsán előtérbe került témákról. Az interjú felhívja a figyelmet azokra a szempontokra is, amelyeket – a térségben folytatott kutatások tapasztalatai alapján – a kialakult helyzet rendezésében, a közép és hosszútávú megoldásokra irányuló programokban célszerű kiindulópontként kezelni.Az INTERJÚ azt hangsúlyozza, hogy a gyors és rövid

Tovább »

III. Ilyés Zoltán Emlékkonferencia

On-line formában került megszervezésre ebben az évben a  III. Ilyés Zoltán Emlékkonferencia (Változás és változtatás. Kihívások és válaszok interdiszciplináris megközelítésben, Miskolc, 2020. november 20.) A rendezvényen intézetünk négy munkatársa (Bodó Julianna, Biró A. Zoltán, Sárosi-Blága Ágnes, Szász Mária-Magdolna) térségi kutatási eredményeket bemutató előadásokkal vett részt. A szervezők önnálló kiadványban tervezik megjelentetni a konferencia előadásait.

Tovább »

Publikáció a térségi társadalom és az iskolai oktatás viszonyáról

G. Fekete Éva vidékkutatónak állít emléket  a Tér és Társadalom folyóirat legújabb, 2020. 4-es tematikus száma. A vidékkutatás és a vidékfejlesztés aktuális kérdéseit elemző lapszámban Biró A. Zoltán és Bodó Julianna publikál közös tanulmányt:  Iskolai oktatás egy vidéki társadalom szemszögéből, Tér és Társadalom, 34(4), o. 143-157. doi: 10.17649/TET.34.4.3307. A tanulmány a KAM –Regionális és Antropológiai Kutatások Központja

Tovább »

A Magyar Tudomány Ünnepe Csíkszeredában

Intézetünk kezdeményezésére indult 2008-ban az a  társadalomtudományi konferencia sorozat, amely minden évben, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódva a székelyföldi térségben kutató, illetve térségi társadalmi témákkal foglalkozó kutatók szakmai munkájának bemutatására kínál keretet.  Ebben az évben november 27-kerül sor „Jövőformáló Tudomány” címmel a 32 előadást magába foglaló rendezvényre, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar Társadalomtudományi Tanszéke szervezésében. Az esemény PROGRAMJA  a

Tovább »

Az “új gazdaság” a székelyföldi térségben

Intézetünk ebben az évben is szervezeti-szakmai keretet nyújtott egy csoportos DOMUS kutatási program számára. Az esetelemzésekre, interjúkra és kérdőíves vizsgálatra alapozó, nemrég zárult program az “új gazdaság” témaköréhez kapcsolódva a vállalkozói mentalitás és gyakorlat, illetve ezzel kapcsolatos társadalmi reprezentáció változásának vizsgálatára irányult.  Kutatási programunk azon a megfigyelésen alapult, hogy a székelyföldi térségben egyre több olyan vállalkozás indult és indul,

Tovább »

Konferenciakiadvány térségi kutatásokról

Intézetünk munkatársai és az Intézet munkájához szakmai együttműködés formájában kapcsolódó PhD hallgatók 7 tanulmánnyal szerepelnek a Sapientia EMTE csíkszeredai Társadalomtudományi Tanszéke által  „Térség és tudomány” címmel megjelentetett kötetben (T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, EME, Kolozsvár, pp.250).  A Bodó Julianna szerkesztésében megjelent kiadvány 20 tanulmányt közöl a 2018-ban, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat részeként szervezett csíkszeredai konferencia előadásai

Tovább »
Acta Universitas

Publikáció az agrárinnovációs folyamatokról

A székelyföldi agrárinnovációs folyamatok elemzésével foglalkozó kutatássorozat eredményeiből publikált  közös tanulmányt Biró A. Zoltán és  Sáros-Blága Ágnes az Acta Universitatis Sapientiae  Social Analyses legújabb számában. (Embeddedness or Marginalization? Aspects for Analysing the Local Embeddedness of Innovative Agricultural Enterprises in Szeklerland. Acta Universitatis Sapientiae, Social Analyses, 22.10.77−93.). A tanulmány az innovatív agrárvállalkozások társadalmi beágyazódásának módozatait vizsgálja. A térségi agrárinnováció témakörével –

Tovább »