Új DOMUS kutatási program

A székelyföldi térség rurális iskoláiban nem csupán a tanulók, az iskolai osztályok száma csökken fokozatosan, hanem az iskola, a tanulás, a pedagógus társadalmi súlya is. Hogyan alakul ebben a helyzetben a rurális iskolákban oktató tanítók szerepe? Milyen mintázatok szerint változik személyiségük és munkájuk társadalmi elfogadottságának mértéke?  Amennyiben sor kerül/kerülne ebben a térségben is a rurális iskolák

Tovább »
Roma

Szakmai fórum – Roma téma: a társadalmi integráció feltételeiről

2021. május 6-án került sor Intézetünk fórumsorozatának második rendezvényére, on-line formában (Zoom, Facebook élő közvetítéssel), azzal a célkitűzéssel, hogy a romák társadalmi integrációja témakörben ösztönözze, támogassa a helyzet minél pontosabb körülírását segítő szakmai értelmezést. Mivel a szakmai értelmezés ilyen típusú társadalmi probléma esetén nem csupán a társadalomkutatók ügye, a Fórum szervezésében fontos szerepet kapott olyan

Tovább »

Szakmai fórum – Fiatal kutatók vidéki térségben

2021. április 16-án sikeresen lezajlott Intézetünk fórumsorozatának első eseménye, on-line formában (Zoom, Facebook élő közvetítéssel), amely a székelyföldi térségben (de egyetemi kereteken kívül!) tevékenykedő fiatal/pályakezdő kutatók és PhD hallgatók  által képviselt tudáspotenciál  helyzetével foglalkozott. A résztvevők hozzászólásaiból szakmai anyag publikálását tervezzük a Pro Scientia Ruralis társadalomtudományi folyóirat soron következő lapszámába. A Fórum Vitaindító és Bevezető anyaga csatoltan

Tovább »

Szakmai fórum – roma téma a székelyföldi térségben

„Roma téma: a társadalmi integráció feltételeiről” címmel kerül sor az Intézetünk által indított Fórumsorozat 2. rendezvényére on-line formában 2021. május 6-án (csütörtök) 15 órai kezdettel.  A FÓRUM célja, hogy ösztönözze, támogassa a helyzet minél pontosabb körülírását segítő szakmai értelmezést. A szakmai értelmezés ilyen típusú társadalmi probléma esetén nem csupán a társadalomkutatók ügye. Mindazok számára fontos

Tovább »

D. Lőrincz József ( 1956–2021)

Váratlanul távozott el körünkből jó barátunk, D. Lőrincz József, aki sok éven át volt szellemi társunk a  nyolcvanas években. Sokat köszönhettünk legendás szakmai olvasottságának, tudományos szigorúságának, elemző és kritikus gondolkodásmódjának. Neki köszönhetjük a KAM angol nyelvű kötetét is (Szeklerland in Transition) a kilencvenes évekből, és még annyi minden egyebet a közös munkálkodásból, amit ma már nehéz

Tovább »

On-line fórumsorozat

Intézetünk fórumsorozatot indít ( on-line formában) a székelyföldi térség aktuális társadalmi folyamatainak elemzése/értelmezése témakörében. A sorozat első Fóruma  (2021. április 16, péntek, 18-20 óra) a székelyföldi térségben (de egyetemi kereteken kívül!) tevékenykedő fiatal/pályakezdő kutatók és PhD hallgatók  által képviselt tudáspotenciál  helyzetével foglalkozik.  Az ebben a témakörben folytatott kutatási program  eredményei azt jelzik, hogy ennek a csoportnak

Tovább »

Új kiadvány a térségi agrárinnovációs folyamatról

„Szaktanácsadás – Agrárium – Innováció. Tudástranszfer, tudáskontextus a székelyföldi térségben” címmel jelent meg  a Pro Agricultura Hargiate Universitas Alapítvány megbízása alapján készített újabb kutatásunk anyaga. A kiadványsorozat nyolcadik kötetének  tanulmányai  a térségi agrárium megújítását célzó  tudástranszfer  folyamatokat, a tudástermelés térségi módozatait,  a szaktanácsadási gyakorlat alakulását elemzik.  Az elmúlt évek során megerősödő térségi agrárinnovációs folyamat fokozatosan növeli az agrárjellegű szakmai-technológiai ismeretek iránti térségi igényt.

Tovább »

Fiatal kutatók vidéki térségben

Folyamatosan növekszik a székelyföldi térségben azoknak a fiatal szakembereknek a száma, akik nemrég fejezték be a PhD programot vagy  most végzik, és nem egyetemi, nem kutatóintézeti  keretben dolgoznak. Miképpen fog alakulni az általuk képviselt tudományművelési kompetenciacsomag sorsa? Térségfejlesztési potenciált képvisel-e  ez a kompetenciacsomag? Amennyiben igen, hogyan tud beágyazódni a térségi társadalomba? Hogyan működik a térségi fogadóközeg? Ismételni fogja-e

Tovább »