Tematikus összeállítás a magyar szociológiáról a Psihologia Socială új lapszámában

A magyar szociológiáról  közöl tematikus összeállítást Rostás Zoltán szerkesztésében  a  PSIHOLOGIA SOCIALĂ  frissen megjelent lapszáma (nr. 48 (II)/2021). A Szabari Verával készített angol nyelvű interjú a magyar szociológia 1960-2010 közti  történetét vázolja fel. Karády Victor francia nyelvű tanulmánya  az 1900-1944 közti intervallumban vizsgálja a neves külföldi szociológusok  munkáira, munkásságára való hivatkozásokat a korabeli magyar sajtóban.

Tovább »

Kiadvány székelyföldi vidékfejlesztési kutatásokról

Intézetünk szakmai támogatásával jelent meg munkatársunk, Sárosi-Blága Ágnes kiadványa, amelynek címe Vidéki társadalmi kérdések és kutatások (TARTALOM). A kiadvány négy fejezetben foglalja össze a szerző székelyföldi térségben 2014-2020 között végzett elemzéseit, amelyek a doktori kutatásához és Intézetünk szakmai programjaihoz kapcsolódnak. A megjelölt négy téma közötti fő kapcsolódási pont a székelyföldi térség mint kutatási terep, ahol

Tovább »
Acta Universitas

Narratívák és interetnikus kapcsolatok

A székelyföldi térség a roma népességhez való többségi viszonyulás sajátos esetét („egy más mellett élés”) kínálja. Az ACTA Social Analysis újabb számában közölt tanulmányunk a társadalmi távolságtartás témaköréhez kapcsolódik (Biró A. Z., Sárosi-Blága Á. Scripts in Rural Élites’ Attitude as Narrative Barriers in the Hungarian–Roma Interethnic Relations in Szeklerland). A roma népességel kapcsolatos hétköznapi tematizációk

Tovább »
pro scientia 1

Vírushelyzet és agrárium

Változtatásra, újragondolásra törekvő hozzáállást vagy inkább kivárásra, túlélésre játszó  stratégiákat hív elő a vírushelyzet? Vidéki térségben mindegyik változatnak esélye lehet. A Pro Scientia Ruralis nemrég megjelent tematikus lapszámában (2021.1.) tanulmányok, fórumanyagok, szakmai ismertetések foglalkoznak azzal a témával, hogy a vírushelyzet milyen kihívások elé állította az agrárágazatot és az élelmiszergazdaságot. A globális és az országos léptékű

Tovább »
kozossegi vagyon

Kiadvány a székelyföldi közbirtokosságok mai helyzetéről

A székelyföldi közbirtokosságok mai működéséről  kínál részletes szakmai  helyzetképet a NAGYKÜKÜLLŐ KÖZBIRTOKOSSÁGI SZÖVETSÉG most megjelent kiadványa ( KÖZÖSSÉGI VAGYON – KÖZÖSSÉGI SZEREP Székelyföldi erdőgazdálkodás – szempontok, tények, lehetőségek) Szerkesztette: Biró A. Zoltán, Tamás László,  Státus Kiadó Csíkszereda, 2021, ISBN: 978-606-661-092-6). A közbirtokosságok mai működését elemző-bemutató,  úttörőnek számító kötet az ebben a témakörben tervezett kiadványsorozat első darabja

Tovább »

Publikációk a vidékkutatás köréből

A Pro Scientia Ruralis új rovata RURAL STUDIES  cím alatt közöl tanulmányokat a székelyföldi térség aktuális társadalmi folyamatairól. Biró A. Zoltán a vidékértelmezés térségi változásairól és a térségi társadalom jellemzőiről (Szeklerland – What Kind of Countryside?), Bodó Julianna a térségi szimbolikus térhasználat témakörőből (National and Local Identity Building in the Public Space), Sárosi-Blága Ágnes egy térségi

Tovább »
pro scientia

Székelyföld – milyen vidék?

A ruralitás, a vidék értelmezése változik, megszűnik a vidék egyértelmű elkülönültsége, a rurális térhasználat differenciálódik, több szereplő működik közre a vidékfogalom újradefiniálásában, és ebben a folyamatban fölértékelődik a diskurzus és a reprezentáció szerepe. Biró A. Zoltán tanulmánya (Szeklerland – What Kind of Countryside? Pro Scientia Ruralis 2019. 3-4. 129-151) azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a székelyföldi térségben hol áll

Tovább »
pro scientia

Fiatal kutatók helyzete – vélemények, javaslatok

A székelyföldi fiatal kutatók helyzetével kapcsolatos, 2021. április 16-án szervezett Szakmai Fórum hozzászólásainak anyaga olvasható a Pro Scientia Ruralis most megjelent számában. A résztvevők véleményeiből, javaslataiból készült összeállítás a továbblépési lehetőségek számbavételével foglalkozik. Az egyetemi kereteken kívül felhalmozódó tudáspotenciál szakmai és társadalmi hasznosulásának kérdésköre nem csupán tudományművelési, tudományos utánpótlási téma, hanem  fontos székelyföldi térségfejlesztési adottság

Tovább »