KAM

Pedagógusok a romániai magyar oktatásban. Kutatási program 2017
Önkép, társadalmi megítélés, modernizáció
(Székelyföldi elemzés)[1]

 (…) Az iskola és a pedagógus társadalmi beágyazottságnak a mértéke és módozata termeli és tartja fenn a pedagógus társadalmi szerepét, amellyel kapcsolatban három megállapítást fontos kiemelni:

A fenti gondolatmenet alapján két olyan következtetés adódik, amely elemző munkánkat meghatározta. 

A fenti jelzett témakör székelyföldi léptékű tárgyalását két fontos tényező határozza meg:
Egyfelől a térség tömbmagyar jellege, amely ez esetben pozitív kontextus abban az értelemben, hogy lehetőséget kínál az etnikai jellegből adódó és az etnikai érdekekhez kapcsolt többlettevékenységre, legyen szó akár az oktatási munkáról, akár az önképzésről, akár a társadalmi szerepről, akár az iskolán kívüli foglakozásokról.
Másfelől a társadalmi környezet vidéki jellege, mint kontextus (centrumoktól való távolság, szellemi környezet, térségi centrum szerepet betöltő szakmai intézmények hiánya vagy korlátozott szerepe, egyéb hátrányok). Ez részben erősíti az önképet, mert – elsősorban rurális környezetben – társadalomtörténeti hatásra a pedagógus „kivételes” státusza”, megítélése (elsősorban rurális környezetben, de kisvárosokban is) még mindig hat. Negatív hatása a periferikus jellegéből, a szellemi-szakmai környezet hiányából adódhat.
Ebben az elemzésben a székelyföldi mintán három témakört vizsgáltunk.

Az elemzési eredményeket a két csatolt anyagban mutatjuk be.
Első rész: A pedagógustársadalom önképe
Második rész: A társadalmi környezet viszonyulása, modernizáció


[1] A tanulmányt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megbízásából a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja készítette. Összeállította: Biró A. Zoltán. Rövidített szöveg.