KAM

Túros Endre (szerk.): Igény a tanulásra? TÉRSÉG Könyvek. KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. ISBN 973-8468-38-8 pp.475

                                      Tartalom

AJÁNLÁS
BIRÓ A. ZOLTÁN: Meddig tanulunk? A tanulási életpálya alultervezése Hargita megyei nyolcadik osztályosok körében
BÁLINT BLANKA – MIKLÓS ISTVÁN: Továbbtanulás – család – térségi társadalom. Kérdőíves vizsgálat Hargita megye nyolcadik osztályos tanulói körében.
OLÁH SÁNDOR: Esettanulmány: András és az iskola

BESZÉLGETÉSEK (Beszélgetőtárs: Túros Endre)

AKIK A RENDSZER EGÉSZÉT LÁTJÁK
Kálmán Ungvári Zsófia – Hargita megyei főtanfelügyelő
Bondor István – Hargita megyei főtanfelügyelő helyettes
Hodgyai László – Hargita megyei tanfelügyelő
Görbe Péter – Hargita megyei tanfelügyelő
Magyarósi Dénes – Hargita megyei tanfelügyelő
Demeter Annamária – Hargita megyei tanfelügyelő

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐK
Kedves Enikő – pszichológus, a Hargita megyei Pszichológiai és Pályairányítási Tanácsadó Központ vezetője
Makó Erzsébet – a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Mezőgazdasági Szakközépiskola igazgatója
Mandel László – a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola igazgatója
Kiss Ernő és László Károly – a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói
Veres Emőke – a csíkszeredai József Attila Általános Iskola igazgatója
Kenéz Szilárda – a csíkszeredai József Attila Általános Iskola igazgatóhelyettese
Ferencz Erzsébet – a csíktaplocai Xántusz János Általános Iskola igazgatója

A KÖZVETLEN RÉSZTVEVŐK
Pöllnitz Ilona – a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza módszertani szaktanácsadója
Ivácson Sándor – a székelykeresztúri Orbán Balázs Líceum tanára
Mandel Magdolna – a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola tanára
Tódor Éva – a csíkszeredai Ady Endre Általános Iskola tanára
Hatos Irén – a csíkszentkirályi Vitos Mózes Általános Iskola tanára
Zayzon Matild – a csíktaplocai Xantusz János Általános Iskola tanítónője
Székely Zsófia – a csíksomlyói iskola volt tanára
Antal Gabriella – szociálpedagógus a csíkszeredai Ady Endre Általános Iskolában

AKIK A CSALÁDOT IGYEKEZNEK HELYETTESÍTENI
Farkas Zsuzsa – családi gyermekotthon működtetője
Takács Attila – a Csibész Alapítvány Nagyasszonyunk házában működő családi típusú gyermekotthon nevelője
Gagyi Éva – szociális gondozó a Hargita megyei Gyermekvédelmi Igazgatóságon
Przibiszlawszky Bodó Teréz – a csíksomlyói Domokos Pál Péter Gyermekotthon könyvelője, családi gyermekotthon működtetője
Incze Jolán – nevelő – családi típusú gyermekotthonban
Kristó Gabriella – volt gyermekotthoni nevelő, a csíkszeredai Csibész Alapítvány Anna-házánál dolgozó nevelő