KAM

Gergely Orsolya (szerk.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Konferencia Csíkszereda, 2012. május 7-8. Státus Kiadó, 2012. ISBN 978-606-8052-64-9 pp.190.

                                      Tartalom

Előszó
Biró A. Zoltán – Gergely Orsolya – Kiss Adél – Ozsváth-Berényi Hajnal: A media hatása a gyermekekre és fiatalokra
Székedi Ferenc: Médiaszabályozás: barát vagy ellenség?
Ferencz Salamon Alpár: Közoktatás a mediatikus és információs társadalomban 
Boda Judit: A gyerekek médiahasználati szokásainak változása Magyarországon
Ságvári Bence: A kitörölhetetlen múlt kísértése: felejtés és emlékezet a digitális korban
Fekete Zsombor: Az életkori besorolás kihívásai, avagy mit tanulhat egy médiakutató a LEGO-tól?
Borsi Zsuzsanna – Pokol János: Tudatosságnövelés a gyakorlatban. A Safer Internet Program Magyarországon
Kiss Adél: Internethasználat fiatalok körében
Gergely Orsolya: A család – főszereplő vagy statiszta? 
Bodó Julianna: Média és fiatalok viszonyának vizsgálata a csíkszeredai Sapientia egyetem hallgatóinak diplomadolgozataiban
Tamás Dénes: Az internethasználat hatása a diákok szövegfogalmára
Székely Kinga: A társadalmi célú reklámok nevelő szerepe – megközelítési szempontok
Kassay Réka: Rajzfilm- és mesehősök a kolozsvári és környéki kisiskolások életében