KAM

Bodó Julianna (szerk.): Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. HELYZET KÖNYVEK. KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996. ISBN 973-97223-7-7 pp.258

                        TARTALOM

Sik Endre: Előszó

TANULMÁNYOK
Oláh Sándor: A székelyföldi migráció előtörténetének áttekintése
Biró A. Zoltán: Elméleti horizontok, módszertani problémák
Oláh Sándor: A kilépés társadalmi feltételei a Székelyföldön
Bodó Julianna: Az időszakos migráció hatása az egyéni és a családi életvezetésre
Gagyi József: Fiatalok és migráció. A máréfalvi fiatal korosztályok migrációs viselkedése
Túros Endre: Vendégmunka és pozícióváltozás
Biró A. Zoltán: Egyéni és kollektív identitás a kilépési gyakorlatban
Biró A. Zoltán – Bodó Julianna – Gagyi József – Oláh Sándor – Túros Endre: Vándormunka – otthonról nézve. A Székelyföldről Magyarországra irányuló vendégmunka hatásai a kibocsátó közegre. Összefoglaló tanulmány

ÉLETKÉPEK
Bodó Julianna: „Ha lehetne, már holnap visszamennék”
Gagyi József: „A szabadnap dupla veszteség”
Oláh Sándor: „Ott a munkádnak eredménye kell legyen”
Túros Endre: Egy „alkotó” ember története

Szakirodalom