KAM

Bodó Julianna (szerk.): Média – Régió – Nyilvánosság. A KAB Alkalmazott Társadalomtudományi Szakbizottság konferenciája. Csíkszereda 2008. június 13. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2008. ISBN 978-973-1764-59-7 pp.189.

                       Tartalom

Megnyitó – dr.Biró A. Zoltán
Dr. Bodó Julianna: Térség a médiában, média a térségben 
Dr. Ambrus Zoltán: A hírértés hatékonyságának kísérleti vizsgálata
Dr. Bakó Rozália: Blogalizáció: a társadalmi részvétel új lehetőségei
Gergely Orsolya: Kapcsolat a nagyvilággal. Térségi elitek véleménye az információs társadalomról
Kiss Adél: Térség és imázs
Nagy Emese: Az ellentétes neműeknek szóló tartalmak megértésének vizsgálata TV-ben bemondott és feliratozott hírekből
Ferenczy Krisztina: Reklám vagy Vicc? A székely rádióreklámok befogadás vizsgálata
Korodi Zsuzsa: Médiaszabályozás – avagy a romániai médiaszabályozás sajátos jellege
Köllő Tímea – András Zoltán: Sajtó és térségi marketing
Benes Sarolta: Kulturális jellegű újságcikkek a Hargita Népe című napilapban
Farkas Attila: Kommunikációs szokások a Sapientiás hallgatók körében
Székely Hajnalka: A Hargita Megyei Tanács médiakapcsolatai
Kozán István: A rendszerváltozás utáni Hargita Kalendárium