KAM

Bodó Julianna (szerk.): Esély vagy veszély? A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2012. ISBN 978-606-8052-41-0.pp.342.

                                     Tartalom

Előszó

           Magyarországi kutatási összefoglaló (NGYSZ – NMHH)
Antalóczy Tímea – Danó Györgyi – Kósa Éva – László Miklós: Együtt-egyedül (A média hatása a gyermekekre és fiatalokra 2011.)

             Kutatások, elemzések a székelyföldi térségben

Tanulmányok
Biró A. Zoltán: A média és a fiatalok – székelyföldi kutatási tapasztalatok
Gergely Orsolya: Virtuális identitás (?) Az önmeghatározás és imázsépítés új lehetőségei csíkszeredai fiatalok körében
Ozsváth Berényi Hajnal: Székelyföldi fiatal elitek véleménye az IT várható térségi hatásairól
Péter Zsuzsa: On-line ügyfélszolgálat a fiatalok véleménye tükrében
Ambrus Zoltán – Kósa István – Zsigmond Csilla: Internetes hírpreferencia kísérleti vizsgálata fiatalok körében
Nagy Emese: Az ellentétes neműeknek szóló tartalmak megértésének vizsgálata TV-ben bemondott és feliratozott hírekből
Ferenczy Krisztina: Reklám vagy vicc? A székely rádióreklámok befogadásvizsgálata
Farkas Attila: A csíkszeredai sapientiás diákok kommunikációs szokásai a mobiltelefon és az internet tükrében

Elemzések
Kajtár Szidónia: Gyermekkép a reklámfilmekben
Rancz Enikő: A mese vagy rajzfilm agresszívebb? Agressziót kifejező elemek a Hófehérke című meseváltozatokban és rajzfilmben
Antal-Bartalis Imola: Az Internet-használat szerepe a kapcsolati tőke alakításában
Biró Ildikó: Kommunikációs szokások a székelyudvarhelyi középiskolás diákok körében
Fikó Kinga: Vásárlási attitűdök a XXI. században. A Sapientiás diákok on-line vásárlási szokásai
Hallai Helga Leila: A szovátai középiskolás diákok médiafogyasztási szokásainak vizsgálata