KAM

Bodó Julianna – Kiss Adél (szerk.): Kultúra – Kommunikáció – Innováció. A KAB Alkalmazott Társadalomtudományi Szakbizottság konferenciái Csíkszereda, 2008. október 10., Csíkszereda, 2009. október 29. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2009. ISBN 978-973-1764-93-1 pp.303

                                                Tartalom

Előszó – Biró A. Zoltán 

2008

Ambrus Zoltán: Az adleri szociálpszichológiai szemlélet meghonosodása Erdélyben a múlt század húszas-harmincas éveiben 
Bakó Rozália Klára: Reflexív fordulat a szervezetkutatásban 
Bodó Julianna: Transznacionális migráció – kutatási lehetőségek 
Gergely Orsolya: Az én házam, az én váram. Az erdélyi magyar lakosság lakásmódjának néhány dimenziójáról 
Székely Kinga: Kulturális elemek jelenléte a reklámfilmekben
Hubbes László Attila: ANTROPOÉTIKA, avagy a minimál-antropológiai gondolat kihívásai a 21. századi kelet-közép-európai társadalom- és humántudományokban 
Biró A. Zoltán: Fejlesztéspolitikai hálózatok – esélyek és korlátok 
András Zoltán: A székelyföldi projektvilág metszetképe 
Biró Z. Zoltán: Fejlesztési törekvések a Felcsíki Kistérségben 
Gászpor István: A turizmus által kínált lehetőségek Galócáson 
Kiss Adél: Megyei felnőttképzési aktorok az Országos Felnőttképzési Jegyzékben 
Köllő Tímea: Területalapú támogatások kihasználása Hargita megyében 
Telegdy Balázs: Hasonló utak? Románia és Magyarország szocio-gazdasági összehasonlítása az 1990–2005-ös periódusban 

2009

Ambrus Zoltán – Kósa István – Zsigmond Csilla: Internetes hírpreferencia kísérleti vizsgálata fiatalok körében 
Bodó Julianna: A kapcsolatok működése napjaink székelyföldi migrációjában 
Fejes Ildikó – Kiss Adél: Az Acţiunea Comunitară program egy összehasonlító kutatás tükrében 
Gergely Orsolya: Virtuális identitás (?) Az önmeghatározás és imázsépítés új lehetőségei 
Telegdy Balázs: A privatizációs folyamat kezdete Romániában az 1990-1995-ös periódusban 
Ozsváth Berényi Hajnal: Agrár helyzetkép, munkaerőpiaci és anyagi helyzet Csíkkarcfalván 
Nistor Laura: Környezettudatosság a rurális Romániában
Bakó Rozália Klára: Az elektronikus kormányzat értékelési kritériumai 
Biró Z. Zoltán: Térségi identitás és fejlesztéspolitika egy kistérség példáján 
Krézsek Erika: Divat és öltözködés tizenéves fiatalok körében 
Balló Beáta – Benes Sarolta: Kultúrafogyasztás kutatása a Pogány-havas kistérségben 
Köllő Tímea: Egy Hargita megyei vidéki település megyei szintű turisztikai körforgásba való bekapcsolásának lehetőségei 
Biró A. Zoltán: Roma téma a székelyföldi térségben – megközelítési szempontok 

A rendezvények programja