Biró A. Zoltán – Kiss Adél (szerk.): Térség – Fejlesztés – Tudomány. A KAB Alkalmazott Társadalomtudományi Szakbizottságának konferenciája Csíkszereda, 2010. november 12. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2011. ISBN 978-606-8052-38-0 pp.179.

                                            Tartalom

Előszó 
Aczél Zsuzsa: A stoppolás mint a szubkultúrák rituáléja 
Biró Z. Zoltán: Néhány szempont a romániai egyetem előtti oktatási rendszer decentralizációjának elemzéséhez 
Blága Ágnes: A Madéfalvi Siculicidium mint az összmagyarság és a lokalitás ünnepe 
Fejes Ildikó: Vallásgyakorlat és hit.Vizsgálódások csíki katolikusok körében 
Ferencz Angéla: A Csíki medence vidéki kulturális intézményeinek sajtókapcsolatai
Gergely Orsolya: „Üzlet-asszonyok”. Székelyföldi női vállalkozókról általában 
Isztojka Tímea: Menni vagy maradni? A homoródalmási fiatalok külföldi vendégmunka típusú migrációjának antropológiai elemzése 
Kiss Adél: Felnőttképzés a válság időszakában. Lehetőségek és stratégiák 
Krézsek Erika: A fogyasztás és etnicitás összefüggéseinek egyik kutatási lehetősége a Székelyföldön
Nistor Laura: Éghajlatváltozás szociológiai olvasatban. Romániai vonatkozások
Ozsváth Berényi Hajnal: Jövőkép Székelyföldön. A térségi Foresight kutatási program összegzése, néhány következtetés 
Puskai Melinda: A nicknevek kommunikációs funkciója 
Silló Ágota: A külföldre járó kamionosok életmódja 
Székely Kinga: A csíki térség településeinek online kommunikációja
Tamás Dénes: Mit árul el egy oktatási eszköz az információs társadalomról? 
Telegdy Balázs: A Kovászna és Hargita megyei sikeres részvevők aránya a hazai vidékfejlesztési programokban. A Központi Régió vidékfejlesztési támogatásának az ideiglenes eredményei megyei szinten 

A konferencia programja 

A szakmai kerekasztal vitaindítója. Fiatal kutatók a térségben: a szakmai és társadalmi felelősségvállalás lehetőségei

Szerzők