KAM

Átmenetek. A mindennapi élet antropológiája. 1992/1-2.

TARTALOM

Bodó J.: Szempontok az ünneplési gyakorlat vizsgálatához (Kapitány Á., Kapitány G., Balázs L., és Gyáni G. hozzászólásaival)
Interjú
„Nem a megismerést, hanem a megértést kell szorgalmaznunk…” (beszélgetés V. Mihailescuval, a SACR titkárával)
Kutatói műhely
V. Garnizov: Identitás és temetési szokások a totalitarizmus korában
Hoppál Mihály: A hagyomány szava
Gagyi József: „Idáig minden bételjesedett” (A jós és közössége)
Oláh Sándor: Harag események
Borsányi László: A néprajzi interjú
Oral history
„Vót rend akkor es…” (közreadja: Oláh Sándor)
Jegyzetek
Biró A. Zoltán: A terep hiánya
Bodó Julianna: Mindennapi szocializmus?
Feischmidt Margit: A nemzet: eszme és/vagy valóság
*
Gagyi József: Módszertani napló
Információk
Vers
Adam Puslovic: Kutyavallás
N-edik lehetőség
Cuprins
Contents