KAM

Átmenetek. A mindennapi élet antropológiája. 1990/1.

TARTALOM

Az olvasóhoz

KAM
Biró A. Zoltán: Intézmény – képviselet – civil társadalom (Gáll Ernő, Veress Károly, D. Lőrincz József, Magyari Vincze Enikő, Magyari Nándor László hozzászólásaival)
Pilinszky János: Műtárgy

Kerekasztal
Az ember – antropológiai nézőpontból (Rostás Zoltán interjúi bukaresti kutatókkal)

Kutatói Műhely
Nicolae Gheorghe: Mit jelent cigánynak lenni?

Oral-history
„Hát ilyen virágokat szettünk, ilyen életöket éltünk” I. rész (közreadja: Oláh Sándor)

Jegyzetek
Magyari Vincze Enikő: Decemberi Ikaroszaink
Bodó Julianna: Ellentétek szorításában
Magyari Nándor László: Quo vadis, forradalom?
Gagyi József: A „tudományos igazság” érvényessége

Arcképek
Új szerepben a társadalomkutató (Clifford Geertz)

Tallózó
A szó veszélyes fegyver (V. Klemperer)
„A karnevál a nép második élete” (M.M. Bahtyin)
Mederbe terelt párbajok (J. Schuyler)
*
Anna Ahmatova: Azt hittük
Gagyi József. Téli napló I. rész

Szemle
*** Le lien social. Geneve, 1989 (B.J.); Rácz József: Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori devianciák. Bp., 1989 (M.V.E.); FTM 15 – Cul/Turs. Bp., é.n. (B.J.) Losonczi Ágnes: Ártó-védő társadalom. Bp., 1989 (G.J.)
*** A harmadik évezred küszöbén. Zalaegerszeg, 1989 (B.J.)

Könyvespolc
Információk
*
A csíkszeredai Kommunikációs Antropológia Munkacsoport alakulásának kronológiája