KAM

ANTROPOLÓGIAI MŰHELY (1), 1993/1

TARTALOM

Biró A. Zoltán – Gagyi József: Román-magyar interetnikus kapcsolatok Csíkszeredában (az előzmények és a mai helyzet)

Biró A. Zoltán – Bodó Julianna: Kizárási és bekebelezési technikák interetnikus kapcsolatokban

Gagyi József: Egy román állami iskolai tanító és a magyar közösség együttélése Csíkmenaságon a két világháború közötti időszakban: a mai interetnikus viszonyok székelyföldi előzményeiről

Oláh Sándor: Cigány-magyar kapcsolatok (a többségi magyarság cigány-képének vizsgálata Homoródalmáson)

***

A kommunkikációs Antropológia Munkacsoport 1992. évi Beszámolója