KAM

Antropológiai Műhely (7), 1994/3

Antropológiai Műhely (7), 1994/3. A Székelyföldi vendégmunka típusú migráció II. kötet

                                                TARTALOM
II. kötet

Oláh Sándor: A migráció mikrotársadalmi feltételrendszere  a Székelyföldön
Gagyi József: Fiatalok és migráció (a máréfalvi fiatal korosztályok  migrációs viselkedése)
Túros Endre: Idéz-e elő pozícióváltozást a migráció a szociális  környezetben és a családban?
Bodó Julianna: Az időszakos migráció hatása az egyéni és családi életvezetésre
Biró A. Zoltán: Egyéni és kollektív identitás a kilépési gyakorlatban
Túros Endre: Egy „alkotó” ember története (esetleírás)
Oláh Sándor: Egy kilépés tapasztalatai (esetleírás)
Gagyi József: „A szabadnap dupla veszteség” (esetleírás)