KAM

Antropológiai Műhely (5), 1994/2

Antropológiai Műhely (5), 1994/2.

                              TARTALOM

Kommunikációs Antropológia Munkacsoport: Gazdasági elit a Székelyföldön – 1993 (helyzetelemző tanulmány)
Gagyi József: Terepkonstrukció. A kutató és a videókamera a terepen
Biró A. Zoltán: A történetmondás mint az antropológiai kutatás tárgya (kutatásmódszertani tanulmány)
Biró A. Zoltán – Túros Endre: Egyház a társadalom szemszögéből
Biró A. Zoltán – Bodó Julianna – Gagyi József – Túros Endre:
A túlélés vonzásában (A romániai magyar oktatási és nevelési szerkezet mai állapotának jellemzése, a fejlesztést célzó stratégiai elképzelések körvonalazása)
Szocialista urbanizáció a hetvenes-nyolcvanas években. Az átmeneti életformákban működő stabilizációs stratégiák vizsgálata a Csíki medencében
Tájékoztató a Munkacsoport keretében készített anyagokról, a folyamatban lévő programokról
Tájékoztató a HESP által támogatott, Introducing Anthropological Methods in Social Research Training című Program helyzetéről