Antropológiai Műhely (4), 1994/1

Antropológiai Műhely (4), 1994/1

                                        TARTALOM

Biró A. Zoltán – Gagyi József – Oláh Sándor: Gazdálkodási gyakorlat a Székelyföldön (A paraszti mentalitás működése a gazdálkodásban és korlátozó szerepe a piacgazdaság kialakulásában)
Biró A. Zoltán: Adalékok a vándorló ember ikonográfiájához (Migrációs folyamatok a Székelyföldön, 1985-1989)
Oláh Sándor: Egy székely falu vendégmunkás potenciálja  (1990-1993)
Gagyi József: Marginalizált személy egy székely faluban
Bodó Julianna: A magánszféra ünnepe a szocializmus  korszakában
Túros Endre: Identitáskereső emlékezés