KAM

Antropológiai Műhely (14), 2007-2008

Antropológiai Műhely (14),  2007-2008 

                                                            Tartalom

Vándorlások és kötődések. A munkamigráció jelenségének új vonásai a székelyföldi térségben
Bodó Julianna – Biró A. Zoltán: Két helyen élni? A transznacionális életforma elemeinek megjelenése a külföldi munkavállalás székelyföldi jelenségében
Bodó Julianna: Helyek és utak. Elemző tanulmány az interjúk alapján
Bodó Julianna: Itthon és külföldön. A székelyföldi fiatal korosztály munkamigrációja. Elemző tanulmány az interjúk anyagai alapján
Bodó Ildikó: A vendégmunka mint kemény iskola
Gajdó Réka: „Azért mentem ki, hogy pénzt keressek, nem azért, hogy üdüljek”
Török Évike: „Szerettek, és én is őket”
Vén Enikő: „Ha hazajövünk, akkor visszakívánkozunk, ha ott vagyunk, akkor hazakívánkozunk”
Vass Melinda: „Tudásodnak érvényesítése az, mikor látod, hogy megélsz abból, amit addig tanultál”

Változó térben és időben
Biró Z. Zoltán: Ünnep és narráció
Oláh Sándor: Nyelvi sztereotípiák egy házaspár első világháborús levelezésében

Világunk: helyek és képek
Csomortáni Erika: A csíkmindszenti cigányok etnikai identitásépítési gyakorlata
Debreczi Beáta: A zabolai modern cigányok életmódja a rendszerváltás után
Lázár Hajnal: A gyergyószentmiklósi roma iskola
Hajdú Katalin: Az identitás épülése napjainkban a gyimesközéploki fiatalok körében
Ferenczy Krisztina: Reklám vagy vicc? A székely rádióreklámok befogadásvizsgálata
Székely Kinga:  Kulturális elemek jelenléte a reklámfilmekben
Kajtár Szidónia: Gyermekkép a reklámfilmekben
Cseke Andrea: Női szerepek megjelenítése a tévéreklámokban

Intézeti programok, publikációk, események (2007-2008)