KAM

Megjelent a „Tudományos megismerés: kihívások és esélyek” című kiadvány

Nemrég jelent meg a „Tudományos megismerés: kihívások és esélyek” című kiadvány, amely a Magyar Tudományos Akadémia DOMUS Programjának 25 éves jubileuma kapcsán szervezett Konferencia előadásait tartalmazza (Csíkszereda, 2022. november 17.).
A kiadvány adatai: Biró A. Zoltán (szerk.) (2023): Tudományos megismerés: kihívások és esélyek. A Magyar Tudományos Akadémia DOMUS Programjának 25 éves jubileuma kapcsán szervezett Konferencia anyaga (Csíkszereda, 2022. november 17.). Státus Kiadó, Madéfalva. 209 p.

TARTALOM

KOCSIS KÁROLY, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke: Előszó 9-10

KONTRA MIKLÓS: Domus-pályázók dilemmái 11-16

MORVAI TÜNDE: A Magyar Tudományos Akadémia határon túli magyar kutatóinak szóló támogatási  programjai 17-21

OLÁH SÁNDOR: A kommunista uralom létrehozása a vidéki társadalomban 22-31

DEMETER CSANÁD: Iskolatámogató alapítványok a két Oláhfaluban. Levéltári jegyzetek 32-38

FÜLÖP-SZÉKELY ANITA: A hátrányos helyzet és szülői bevonódás kérdése. Egy előkutatás eredményei a pedagógus és szülő közötti kommunikáció vizsgálatában 39-43

ANDRÁS IGNÁC: Székely szokáselemek a kászonfeltízi romák halottkultuszában 44-53

KOVÁCS JUDIT-TÜNDE: Tanítók rurális környezetben – továbblépési lehetőségek 54-60

JAKAB JUDIT: Informális megoldások a roma gyerekeket oktató pedagógusok iskolai gyakorlatában 61-66

BODÓ JULIANNA: Folyamatok, trendek a székelyföldi munkamigrációban 67-74

PIELDNER JUDIT: Az idegenség alakzatai Péterfy Gergely Kitömött barbár című regényében

(összefoglaló) 75-79

BENEDEK NOÉMI: Élettörténeti narratívák és azokban megjelenő reziliencia vizsgálata gyermekvédelmi gondozásban nevelkedett fiatal felnőttek körében 80-84

ANTALKA ÁGOTA: A világjárvány és a háború aktualitásainak hatásai az egyén pszichés egészségére 85-93

NÉMA JUDIT-ESZTER: Családi literációs környezeti faktorok és az olvasóvá nevelés problematikája a székelyföldi ruralitásban 94-100

VASZI EMŐKE: Az iskolai bántalmazás jelenségének vizsgálata V-VIII. osztályos tanulók körében 101-104

SZÁSZ MÁRIA-MAGDOLNA: A szülő–tanító együttműködés mintázatai 105-114

KISS ADÉL: Hálózati együttműködés felnőttképzési szervezetek között 115-121

MOLNÁR ORSOLYA: Tévénézési szokások, szülői interpretációk egy erdélyi rurális településen (kutatási tematizáció) 122-128

BUKOVINSZKY-CSÁKI (SARÁNY) ORSOLYA: Média, nyilvánosság – vidéki környezetben 129-135

SÁROSI-BLÁGA ÁGNES: Helyi elitek szerepe a helyi fejlesztésben 136-144

GYÖRGY ÉVA: A román nyelv tanulásával kapcsolatos attitűdök vizsgálata a tömbmagyar térségben, elemi iskolás tanulók szülei körében 145-149

SZÉKELY KINGA KATALIN: Az informalitás, mint a vidéki turisztikai vállalkozások értékteremtő sajátossága 150-158

KOVÁCS ESZTER: Informális működés, formális jelenlét. A gyergyószárhegyi Barátság Alkotótábor működése a Ceauşescu-korszakban (1974–1989) 159-165

BIRÓ A. ZOLTÁN: Fiatal kutatók vidéki térségben 166-170

OKOS ZSUZSANNA: Fiatalok ruralitáshoz való viszonyulása 171-181

BAGOLY ANABELLA: Pályázók viszonyulásának vizsgálata a Csík-LEADER példáján 182-186

ANDRÁS RÉKA: Alkoholfüggő szülők gyerekeinek gyermekkori élethelyzete székelyföldi példák tükrében 187-193

GERGELY ORSOLYA: Struktúrafüggés vagy innováció? A fiatalok munkaerőpiaci integrációjának térségi akadályai 194-202

A Konferencia programja 203-207

A tanulmányok szerzői 208-209