KAM

PRO SCIENTIA RURALIS – új lapszám!

Hat tanulmánnyal, szakmai kitekintő anyaggal, könyvrecenziókkal jelentkezik a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány vidékkutatási folyóirata, a Pro Scientia Ruralis.  Az on-line formában is elérhető LAPSZÁMBAN a kollektivizálás időszakának helyi ellenállási formáit Oláh Sándor tanulmánya tárgyalja, a Csíki-medence vallásosságának premodern aspektusait Fejes Ildikó tanulmánya mutatja be, a roma tanulókat oktató pedagógusok attitűdjeinek elemzésével Jakab Judit foglalkozik. Tanulmány olvasható a folyóiratban a Csíki-medence munkaerőpiaci helyzetéről (Sárosi-Blága Ágnes), a pályázati lehetőségek hasznosításáról a három székelyföldi megye esetében (Kozomos Emőke), valamint egy többszerzős tanulmány a new economy modellhez kapcsolható térségi innovatív vállalkozásokról.