KAM

Biró A. Zoltán székfoglaló előadása

Biró A. Zoltán 2023. március 24-én tartotta székfoglaló előadását  a Magyar Tudományos Akadémia Székháza Nagytermében „Lokális társadalom vidéki térségben” címmel. Az előadás a székelyföldi térség rurális településein folytatott kutatások eredményeire alapozva tárgyalta a lokalitás, a helyi társadalom működésének modelljét, illetve azokat a változásokat, amelyek az 1989-es romániai társadalmi-politikai fordulatot követően a térség helyi társadalmainak működésében kimutathatók. Az előadás azokhoz a szélesebb körű vidékkutatási, vidékszociológiai megközelítésekhez kapcsolódott amelyek a vidéki helyek mindennapi életének elemzését szorgalmazzák. A térségi kontextus felvázolását követően azoknak a folyamatoknak az ismertetésére került sor amelyek keretében a térség rurális társadalmai 1989 után igyekeztek visszaállítani az egyéni és közösségi életvezetés korábbi helyi társadalmi, gazdasági, kulturális szerkezeteit, cselekvési mintáit, informális intézményi kereteit. Az előadás második része a rehabilitációs kísérleteket követő időszak térségi folyamataival, a rurális helyi társadalmak működési modelljeinek mai jellemzőivel foglalkozott.  A székfoglaló előadásról készített videofelvétel az MTA honlapján lesz rövidesen elérhető.