KAM

Társadalomtudományi doktori képzés – székelyföldi érdeklődők számára

A Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Programja képzési lehetőséget kínál olyan érdeklődők számára is, akik a székelyföldi térségben dolgoznak és társadalomtudományi szakmai tudásukat kívánják gyarapítani.
A képzés időtartama alatt a hallgatók a székelyföldi térségben maradhatnak, a tanórák egy kisebb része itt kerül megszervezésre. A székelyföldi csoport létrehozásának a célja az, hogy a fiatal szakemberek már a képzés ideje alatt kezdjék el kiépíteni térségi szakmai karrierjüket, és egy általuk választott – a térség számára is fontos – témakörben váljanak szakértőkké.
A doktori képzés időtartama 4 év!
A 3 éves egyetemi alapképzéssel rendelkezők abban az esetben jelentkezhetnek, ha a mesteri fokozatot is elvégezték, vagy pedig a folyó tanévben befejezik. Akik korábban a 4 éves képzésben vettek részt (a bolognai rendszer bevezetése előtt), azok számára a mesteri fokozat nem szükséges. Jelentkezni szociológus vagy szociálpolitikus végzettséget igazoló diplomával, illetve valamely társadalomtudományi vagy egyéb tudományterületi egyetemi végzettséggel lehet.
A képzés ideje alatt a csíkszeredai KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja – a Doktori Programmal való együttműködés keretében – szakmai támogatást és konzultációt, publikációs lehetőséget, kutatási programokban való részvételi lehetőséget biztosít. Az újonnan jelentkezők számára szakmai támogatást nyújtunk a felvételhez szükséges Kutatási terv elkészítésében is.
Akit a székelyföldi térségben érdekel ez a képzési lehetőség, az jelentkezhet további információkért vagy a felkészüléssel kapcsolatos megbeszélésre levélben vagy személyesen.
Az elkészített jelentkezési dokumentáció benyújtásának határideje várhatóan 2023. május közepe.

Biró A. Zoltán, KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. Csíkszereda
biroa_zoltan@yahoo.com
kamintezet@yahoo.com
Mobil: 0742-066 454