KAM

Narratívák és interetnikus kapcsolatok

A székelyföldi térség a roma népességhez való többségi viszonyulás sajátos esetét („egy más mellett élés”) kínálja. Az ACTA Social Analysis újabb számában közölt tanulmányunk a társadalmi távolságtartás témaköréhez kapcsolódik (Biró A. Z., Sárosi-Blága Á. Scripts in Rural Élites’ Attitude as Narrative Barriers in the Hungarian–Roma Interethnic Relations in Szeklerland). A roma népességel kapcsolatos hétköznapi tematizációk az explicit módon kifejtett társadalmi távolságtartásra épülnek, egyfelől  a már meglévő társadalmi távolságra, mint „evidens” társadalmi tényre való hivatkozás révén, másfelől pedig a meglévő viszony diszkurzív újratermelésével. Ez a gyakorlat jellemzi a közéleti és szakpolitikai tematizációt is, csak a társadalmi távolságtartás kifejezése és/vagy újratermelése rejtettebb nyelvi manőverek révén zajlik. Ez utóbbiak megragadására lehet alkalmas eljárás a diskurzusokban azonosítható skript-ek elemzése.